News

Chefer snabbutbildas med akademisk kvalitet på Handelshögskolan i Göteborg

20 December 2019

Nyligen avslutades två korta öppna ledarprogram med teman ”Digitalisering för digitala strateger i offentlig sektor” och ”Ekonomistyrning, finansiella samband och nyckeltal för chefer”. Chefer från bl. a. Wallenstam, SKF, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Svenska Institutet, Halmstads och Linköpings kommuner deltog. De öppna ledarprogrammen (Open-enrolment Programmes, OEP) har utvecklats för att tillgodose behovet hos chefer och […]

Read more

News

Anna Fritzson får stipendium för studier vid Executive MBA-programmet, Handelshögskolan i Göteborg

19 December 2019

För tredje året i rad delar Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse ut ett entreprenörsstipendium för deltagande i Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg. I år går stipendiet till Anna Fritzson, grundare och VD på företaget Zuragon Sweden AB – ett företag inom autonoma fordon. ”Det känns fantastiskt roligt att få det här stipendiet och […]

Read more

News

Anna Fritzson awarded scholarship to the Executive MBA programme at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg

19 November 2019

For the third year in a row, the Knut and Ragnvi Jacobsson Family Foundation is financing a generous entrepreneurial scholarship to attend the Executive MBA programme at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. This year, the scholarship has been awarded to Anna Fritzson, founder and CEO of Zuragon Sweden […]

Read more

News

Affärskompetens och ledarskap på en global marknad – programstart för Executive MBA 2019-2021

11 October 2019

Torsdagen den 3 oktober startade Handelshögskolans Executive MBA-program 2019-2021 i Göteborg. Ledare från såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner ska under 21 månader tillägna sig kunskap om och verktyg för ett större affärsansvar på en global marknad, med särskilt fokus på Norden och Asien. Föreläsarna kommer från Handelshögskolan och dess partneruniversitet runt om […]

Read more

News

The School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg is offering short, open leadership programs

10 October 2019

This autumn, short leadership programs are being offered at The School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. The Open-enrolment Programmes (OEP) provide 1 to 2.5 days of research-intensive, in-depth insights into current topics. The target group for the programmes is executives and leaders who are short of time, but who need […]

Read more

News

Ny kunskap i Executive MBA-deltagarnas examensuppsatser

17 September 2019

Den 21 månader långa utbildningen på Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg avslutas med en uppsats där de nya kunskaperna appliceras på faktiska utmaningar i deltagarnas yrkesliv. Uppsatserna speglar deltagarnas olika branscher och erfarenheter och ger värdefull ny kunskap. Executive MBA-programmet är uppdelat i fyra terminer: From strategy to action, Managing functions, Navigating in a […]

Read more

News

Examen för Executive MBA-deltagarna vid Handelshögskolan i Göteborg

27 June 2019

Årets deltagare vid Executive MBA-programmet 2017-2019 examinerades med diplom den 14 juni vid Handelshögskolan i Göteborg. Under 21 månader har 23 deltagare fullföljt den engelskspråkiga managementutbildningen med fokus på ledarskap och företagsledning på en global marknad. Som avslutning på programmet skrivs en examensuppsats där teori knyts ihop med praktisk tillämpning. Utbildningen som är på deltid […]

Read more