News

The School of Executive Education’s Executive MBA programme at the School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg is furthering its contact with South Korea

31 October 2013

The School of Executive Education at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg is furthering its contact with Asia by organising a study trip to South Korea together with current and former participants in the MBA programme; all with leading positions within Swedish private and public sector.

Read more

Events

Ledarskapsprogram för chefer i offentlig verksamhet

28 September 2012

Göteborgs universitet erbjuder ett kvalificerat utbildningsprogram för chefer i offentlig verksamhet. Programmet består av följande kurser: Ledning och strategiskt tänkande (15 hp) Att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete (15 hp) Verksamhetsstyrning i offentliga organisationer (7,5 hp) Kommunikation som strategiskt verktyg för chefer (7,5 hp) Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet (7,5 hp) Innovationsledarskap (7,5 hp) Beslutsfattandets psykologi (7,5 […]

Read more

News

Fler kvinnor i chefsutbildningarna vid Handelshögskolan i Göteborg

24 August 2012

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – 2012-08-24 Andelen kvinnor i Handelshögskolans Executive MBA-program har ökat från 25 till 40 procent jämfört med tidigare år, något som starkt bidrar till gruppens dynamik. Både föreläsare och deltagare kommer dessutom från ett flertal olika länder, vilket ger ett internationellt perspektiv på ledarskap och affärskultur och förser deltagarna med verktyg […]

Read more

News

Rekordstort intresse för Handelshögskolans Executive MBA-program

19 October 2011

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – 2011-10-19 Nyligen startade Handelshögskolans Executive MBA-program 2011-2013, med 23 deltagare från 18 företag hemmahörande i Sverige, Tyskland, Österrike, Finland, Japan och USA. Den engelskspråkiga management-utbildningen ges på deltid och vänder sig till chefer i privat och offentlig sektor. Med särskilt fokus på Asien förses deltagarna med verktyg för att göra […]

Read more