News

Årets Executive MBA-uppsatser presenterade — ledarskap i kris och förändring återkommande tema

2 July 2021

Sista terminen på Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg utgörs till största delen av en akademisk uppsats. Ett projekt som utmanar och resulterar i ny kunskap om företagsutveckling och ledarskap. Frågeställningarna är alltid aktuella och coronapandemin har påverkat ämnesvalen för årets uppsatser – flera av dem handlar om ledarskap i kris och förändring. Det gäller […]

Read more

News

Ny version av ROMP i Executive MBA-programmet ”Jag känner mig mycket priviligierad”

15 June 2021

Sedan hösten 2020 har inslaget Reflecting on Management Practice, ROMP, som ingår i Executive MBA-programmet på Handelshögskolan i Göteborg, ett nytt innehåll. Vid tre tillfällen får deltagarna under en halvdag träffa seniora chefer som delar med sig av aktuella managementfrågor med anknytning till ämnen som ingått i utbildningen under terminen. ”ROMP fördjupar utbildningen och är […]

Read more

Press release

Göteborgs-Posten initiates Executive MBA scholarship to strengthen West Sweden’s competitiveness

7 May 2021

With the aim of supporting the West Swedish business community’s long-term innovation and competitiveness, Göteborgs-Posten (GP) – in collaboration with the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg – is establishing a scholarship to cover the cost of a place on the Executive MBA program in Gothenburg. The scholarship will be […]

Read more

News

Göteborgs-Posten instiftar Executive MBA-stipendium – vill stärka västsvensk konkurrenskraft

5 May 2021

I syfte att bidra till det västsvenska näringslivets långsiktiga innovations- och konkurrenskraft instiftar Göteborgs-Posten, i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ett stipendium som täcker kostnaden för en plats på Executive MBA-programmet i Göteborg. Stipendiet ska ges till en person som bedöms kunna bidra till en positiv utveckling för sin organisation och Västsverige.   Executive […]

Read more