News

Capio Närsjukvård buys leadership training with “Wow!” and “Aha!” factors

5 May 2022

Psychological safety is the theme for the upcoming fifth module in Capio Närsjukvård’s Executive Management Programme – a customised leadership training programme with content continuously shaped in dialogue with GU Executive Education, according to the company’s evolving needs and challenges. With its base in scientific evidence, combined with knowledgeable and committed lecturers who encourage constructive […]

Read more

News

Capio Närsjukvård köper universitetsbaserad ledarutbildning med wow- och aha-känsla!

5 May 2022

Psykologisk trygghet är temat för den kommande femte modulen i Capio Närsjukvårds Executive Management-program – en skräddarsydd ledarutbildningen vars innehåll formas löpande i dialog med GU Executive Education efter verksamhetens behov och utmaningar. Vetenskaplig grund, kunniga och engagerade föreläsare och bra dialog hör till det som gör att vd Fredrik Gunmalm fortsätter att utveckla sina […]

Read more

News

”Väldigt inspirerande!” – Ledarutbildning som adresserar offentlig sektors särskilda utmaningar

5 April 2022

Elisabeth Österman, rektor i Stockholm, ville gå en akademisk vidareutbildning, anpassad för offentlig verksamhet, som ger perspektiv på ledarskap och möjlighet till utbyte med chefer i andra offentliga verksamheter. Därför började hon hösten 2021 på kursen Ledning och strategiskt tänkande vid Göteborgs universitet, en av flera kurser inom utbildningsprogrammet Ledarskap i Offentlig Verksamhet, LiOV. ”Föreläsningarna […]

Read more

News

Executive MBA ger injektioner av positiv energi och nya idéer

27 January 2022

Kvaliteten på föreläsarna och den stora kraften i utbildningsgruppen är faktorer som sticker ut när Johnny Stieger beskriver erfarenheterna från Executive MBA-utbildningen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Dessutom framhåller han den egna utvecklingen. ”Jag lärde mig att våga sträva efter det jag verkligen vill.”   Efter många års arbete och en framgångsrik karriär inom underhåll […]

Read more

News

Professor Lidija Polutnik ny ledamot i styrelsen för GU Executive Education

8 November 2021

Lidija Polutnik, professor i nationalekonomi vid Babson College i Boston, USA, har nyligen valts in som ny ledamot i styrelsen för GU Executive Education AB. Lidija Polutnik är sedan många år engagerad i GU Executive Educations skräddarsydda företagsutbildningar liksom i Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon brinner för att stärka relationerna mellan akademi och […]

Read more