Open-enrolment Programme FAQ

Q: Vilka antagningskriterier tillämpas?
A: Alla med ledande befattning i privat eller offentlig sektor är välkomna att delta.

Q: Vilken nytta har jag som offentliganställd deltagare i programmet?
A: Programmen är i högsta grad relevant för varje chef i offentlig sektor som har att ansvara för och utveckla en verksamhet med tillhörande budgetansvar eller ekonomisk målbild.

Q: Får man akademiska poäng för kurserna?
A: Nej. Alla våra öppna program håller akademisk nivå, men som deltagare får man inte högskolepoäng. Alla deltagare som närvarat båda dagarna får vid slutet av sista dagen ett signerat diplom, som innehåller en översikt av de områden som behandlats.

Q: Får man tillgodoräkna sig programmet om man senare söker till ert Executive MBA-program?
A: Nej. Även om föreläsarna i flera fall också föreläser på Executive MBA-programmet, så kan man inte tillgodoräkna sig ett genomgånget öppet program. En del av våra öppna program ingår heller inte i läroplanen för Executive MBA.

Q: Vilka villkor gäller för avbokning?
A:Avbokning måste ske skriftligt och kan göras utan kostnad upp till 28 dagar innan programstart. Återbud inom 14-27 dagar innan programstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.

Q: Kan schemalagda program komma att ställas in?
A: Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt program, vilket i sådana fall meddelas snarast via mail.