The Gothenburg Executive MBA programme

The School of Business, Economics and Law (SBEL) at the University of Gothenburg is a well-established provider of executive education, enabling leaders and executives in the private and public sectors to develop new capabilities, relevant to driving the continued success of their operations.

Our Executive MBA programme, accredited since 2013 by AMBA, the Association of MBAs, is our flagship offering and complements our Custom Programmes and our Open-enrolment Programmes as cornerstones of our executive education portfolio.

The Executive MBA gives you a solid ground to stand on.

Johan Burtus, Morakniv

The Executive MBA is an investment that pays of instantly.

Katarina Brud, MobilityXlab

Open programmes

Innovationsledarskap

Programmet utforskar principerna för innovation och kreativitet och beskriver hur processerna kan ledas effektivt. Två heldagar av föreläsningar och seminarier följs av en reflektionsperiod på en månad, då du förväntas arbeta i din egen organisation med en utmaning du själv valt. Dag 3 (halvdag) diskuterar vi resultat och reflekterar över vad vi lärt oss.

Dates:

March 14-15 (online) or April 27-28 (on-site)

Lecturer:

Leif Denti

Study time:

2,5 days

Language:

Swedish

Price:

20 900 SEK (excl. VAT)

Read more and book

Ekonomistyrning

Finansiella samband och nyckeltal för chefer

Programmet syftar till att på ett pedagogiskt sätt förklara de finansiella rapporter och nyckeltal som används inom affärslivet idag. Teori varvas med konkreta exempel från olika bolag och händelser. Som deltagare i programmet utvecklar du dina kunskaper på två nivåer för att också bättre förstå hur beslut påverkar verksamhetens ekonomi och resultat.

Dates:

March 13-14 (online) or April 24-25 (on-site)

Lecturer:

Johan Åkesson

Study time:

2 days

Language:

Swedish

Price:

16 900 SEK (excl. VAT)

Read more and book

Förändringsledning

En allt snabbare förändringstakt i omvärlden ställer nya krav på företag och dess individer. För framgång krävs en förmåga att justera och ibland radikalt förändra verksamheter utifrån nya förutsättningar. Programmet ger förståelse för förändringsledarskap, samt erbjuder verktyg och metoder för att praktiskt driva och lyckas med förändringsarbete.

Dates:

March 6-7 (online) or May 2-3 (on-site)

Lecturer:

Jonas Fasth

Study time:

2 days

Language:

Swedish

Price:

16 900 SEK (excl. VAT)

Read more and book

Business Model Innovation

Många framgångssagor inom företagsvärlden kan härledas till innovativa affärsmodeller: IKEA blev värdens största möbelföretag genom att inte sätta ihop möbler, Netflix har helt förändrat hur vi hyr film och TV-serier och Airbnb låter dig starta ditt egna hotell (eller generera intäkter från annars tomma rum i din bostad).

Dates:

March 23-24 (online) or May 4-5 (on-site)

Lecturer:

Johan Brink

Study time:

2 days

Language:

Swedish

Price:

16 900 SEK (excl. VAT)

Read more and book

AI for Decision Makers

Artificial Intelligence (AI) encompasses the area of how computers can perform tasks traditionally considered to require human intelligence. The topic of using AI is discussed often in modern companies, e.g. Should our company use AI? When should we use AI? What is the business case for our company using AI?

Dates:

Spring 2023, TBD

Lecturer:

Miroslaw Staron

Study time:

2 half-days

Language:

English

Price:

8 900 SEK (excl. VAT)

Read more and book

Framtidens Inköpare i Offentlig Sektor (FIOS)

Programmet syftar till att utveckla affärsmannaskapet hos dig som deltar, vare sig du är central inköpare, del av en institutionsledning eller inköpskoordinator. Genom att utveckla en affärsmässig blick för helheten kan inköpare ta bättre dagliga inköpsbeslut. Inom läroanstalter kan resurser då frigöras för forskning och utbildning inom existerande kostnadsbudgetramar.

Dates:

Spring 2023, TBD

Lecturer:

Mette Sjöberg Anthonsen

Study time:

6 days

Language:

Swedish & English

Price:

25 950 SEK (excl. VAT)

Read more and book

Medvetet, modigt ledarskap

Programmet är utformat för ledare på alla nivåer som vill utveckla sig själv, sitt team och sin organisation med utgångspunkt i ökad självkännedom – och som behöver tid för reflektion och att få nya verktyg.

Dates:

March 13, 23-24 + end of April

Lecturer:

Mette Anthonsen and Rebecka Arman

Study time:

2 days

Language:

Swedish

Price:

16 900 SEK (excl. VAT)

Read more and book

Strategy and Tactics of Pricing

Companies using many different pricing structures is a testament of the importance of pricing for profitability and a competitive growth enhancement. Which price is the best one?

Dates:

Spring 2023, TBD

Lecturer:

Lidija Polutnik

Study time:

2 days

Language:

English

Price:

16 900 SEK (excl. VAT)

Read more and book

Digitalisering för ledare

Deltagarna i programmet utvecklar sina kunskaper kring ledningen av digitalisering för att få en djupare förståelse kring vad den innebär för samhället i stort.

Dates:

TBD

Lecturer:

To be announced

Study time:

2 days

Language:

Swedish

Price:

16 900 SEK (excl. VAT)

Read more and book

Supply chain management

Utbildningen syftar till att ge en helhetsförståelse för hur Supply Chain Management fungerar och hur ett företag kan öka sin effektivitet längs hela värdekedjan.

Dates:

TBD

Lecturer:

To be announced

Study time:

To be announced

Language:

Swedish

Price:

16 900 SEK (excl. VAT)

Read more and book

Custom programmes

The School of Business, Economics and Law (SBEL) at the University of Gothenburg is an established provider of executive education, enabling leaders and executives in the private and public sectors to develop new capabilities, relevant to driving the continued success of their operations.

Custom Programmes complement our leading Executive MBA programme and our Open-enrolment Programmes as cornerstones of our executive education portfolio.