News

Affärskompetens och ledarskap på en global marknad – programstart för Executive MBA 2019-2021

11 October 2019

Torsdagen den 3 oktober startade Handelshögskolans Executive MBA-program 2019-2021 i Göteborg. Ledare från såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner ska under 21 månader tillägna sig kunskap om och verktyg för ett större affärsansvar på en global marknad, med särskilt fokus på Norden och Asien. Föreläsarna kommer från Handelshögskolan och dess partneruniversitet runt om […]

Read more

News

The School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg is offering short, open leadership programs

10 October 2019

This autumn, short leadership programs are being offered at The School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. The Open-enrolment Programmes (OEP) provide 1 to 2.5 days of research-intensive, in-depth insights into current topics. The target group for the programmes is executives and leaders who are short of time, but who need […]

Read more

News

Examen för Executive MBA-deltagarna vid Handelshögskolan i Göteborg

Årets deltagare vid Executive MBA-programmet 2017-2019 examinerades med diplom den 14 juni vid Handelshögskolan i Göteborg. Under 21 månader har 23 deltagare fullföljt den engelskspråkiga managementutbildningen med fokus på ledarskap och företagsledning på en global marknad. Som avslutning på programmet skrivs en examensuppsats där teori knyts ihop med praktisk tillämpning. Utbildningen som är på deltid […]

Read more

News

New open-enrolment executive programmes now offered at School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg

23 April 2019

The School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg has announced it is now offering shorter, open-enrolment executive programmes as a complement to the school’s leading 21-month Executive MBA programme and 2-15-day Custom Programmes. The new Open-enrolment Programmes (OEPs) will primarily be 2 days long and are intended for executives and leaders […]

Read more

News

Premiär för öppna ledarprogram på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Som komplement till skolans ledande Executive MBA-program över 21 månader och företagsanpassade ledarprogram på 2-15 dagar erbjuds nu för första gången kortare öppna ledarprogram på Handelshögskolan i Göteborg; ledarprogrammen är som regel två dagar långa och riktar sig till chefer och ledare som snabbt behöver utveckla sin kompetens inom ett specifikt område. Föreläsarna är samtliga […]

Read more

News

Graduation for Executive MBA participants at the School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg

27 June 2018

June 8, the 28 participants of the 2016-2018 cohort graduated from the Gothenburg Executive MBA programme. This was to date the largest group to have completed the 21-month management programme, which focuses on leadership and corporate management in a global market. The participants come from both small and medium-sized companies and international corporations in different […]

Read more

News

Examination för Executive MBA-deltagare vid Handelshögskolan i Göteborg

Den 8 juni examinerades 28 deltagare vid Executive MBA-programmet 2016-2018 i Göteborg. Detta är den hittills största gruppen som fullföljt den 21 månader långa managementutbildningen med fokus på ledarskap och företagsledning på en global marknad. Deltagarna kommer från såväl små som medelstora företag och internationella bolag från olika branscher: SKF, Mindcamp, Sweco, Gina Tricot, Volvo […]

Read more

News

Scholarship awarded to attend the Executive MBA programme at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg

21 November 2017

Johan Hallenby, founder and managing director of the Gothenburg-based growth company Viscus, a newcomer in physical exercise, rehab and sports, has been awarded a scholarship to attend the Executive MBA programme at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. His studies will be financed by a generous entrepreneurial scholarship awarded […]

Read more