News

Webinar: “Leadership during the Corona crisis” – experts from the University of Gothenburg highlighted human aspects

5 May 2020

Around a hundred people participated April 16 when the University of Gothenburg, via GU Executive Education, hosted a webinar on “Leadership during the Corona crisis.” Three experts from three faculties at the university shared insights and advice on how leaders can best work against the backdrop of the Corona crisis. Much of the webinar focused […]

Read more

News

The Gothenburg Executive MBA switched from classroom to online – teaching, networking and international exchange continue despite corona virus pandemic

26 March 2020

With a special focus on Asia, professors from several continents and participants from countries all over the word, the international character of the Executive MBA degree programme at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg is ubiquitous. However, the outbreak of the corona virus pandemic has created new challenges. Teaching […]

Read more

News

Undervisning för Executive MBA i Göteborg flyttades från klassrum till online — utbildning, nätverkande och internationellt utbyte trots coronapandemi

26 March 2020

Med särskilt fokus på Asien, undervisande professorer från flera kontinenter och deltagare från olika länder är den internationella karaktären utmärkande för Executive MBA-utbildningen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Coronapandemin har dock skapat nya utmaningar. Utbildningen under resten av vårterminen har därför flyttats från klassrummet till nätet. Modern digital mötesteknik gör att inlärning och interaktion inom […]

Read more

News

Executives learn new skills on short academic-quality leadership programmes

20 December 2019

Two short Open-enrolment Programmes were recently concluded at The School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. Executives from companies and organisations such as Wallenstam, SKF, the City of Gothenburg, Region Västra Götaland, the Swedish Institute, Halmstad and Linköping municipalities took part in the programmes: “Digitalisation for digital strategists in the public […]

Read more

News

Chefer snabbutbildas med akademisk kvalitet på Handelshögskolan i Göteborg

20 December 2019

Nyligen avslutades två korta öppna ledarprogram med teman ”Digitalisering för digitala strateger i offentlig sektor” och ”Ekonomistyrning, finansiella samband och nyckeltal för chefer”. Chefer från bl. a. Wallenstam, SKF, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Svenska Institutet, Halmstads och Linköpings kommuner deltog. De öppna ledarprogrammen (Open-enrolment Programmes, OEP) har utvecklats för att tillgodose behovet hos chefer och […]

Read more

News

Anna Fritzson får stipendium för studier vid Executive MBA-programmet, Handelshögskolan i Göteborg

19 December 2019

För tredje året i rad delar Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse ut ett entreprenörsstipendium för deltagande i Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg. I år går stipendiet till Anna Fritzson, grundare och VD på företaget Zuragon Sweden AB – ett företag inom autonoma fordon. ”Det känns fantastiskt roligt att få det här stipendiet och […]

Read more

News

Anna Fritzson awarded scholarship to the Executive MBA programme at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg

19 November 2019

For the third year in a row, the Knut and Ragnvi Jacobsson Family Foundation is financing a generous entrepreneurial scholarship to attend the Executive MBA programme at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. This year, the scholarship has been awarded to Anna Fritzson, founder and CEO of Zuragon Sweden […]

Read more

News

Affärskompetens och ledarskap på en global marknad – programstart för Executive MBA 2019-2021

11 October 2019

Torsdagen den 3 oktober startade Handelshögskolans Executive MBA-program 2019-2021 i Göteborg. Ledare från såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner ska under 21 månader tillägna sig kunskap om och verktyg för ett större affärsansvar på en global marknad, med särskilt fokus på Norden och Asien. Föreläsarna kommer från Handelshögskolan och dess partneruniversitet runt om […]

Read more

News

The School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg is offering short, open leadership programs

10 October 2019

This autumn, short leadership programs are being offered at The School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. The Open-enrolment Programmes (OEP) provide 1 to 2.5 days of research-intensive, in-depth insights into current topics. The target group for the programmes is executives and leaders who are short of time, but who need […]

Read more