News

Uppskattat seminarium om AI för alumner från Executive MBA-programmet

22 December 2020

Den 15 december arrangerades halvdagsseminariet AI for Decision Makers – A practical introduction seminar för alumner från Executive MBA-programmet. Seminariet behandlade AI – både vad det faktiskt är och hur en verksamhet behöver organisera sig för att implementera det. AI for Decision Makers – A practical introduction seminar presenterades av Miroslaw Staron, professor vid IT-fakulteten […]

Read more

News

Programstart för Gothenburg Executive MBA 2020–2022

29 October 2020

Ledarskap, nordiska styrkeområden och asiatisk affärslogik på schemat I oktober startade Executive MBA-programmet 2020–2022 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Under 21 månader ska de 16 antagna ledarna utveckla ett brett spektrum av kompetenser som förbereder dem för större affärsansvar och ledarskap i en global värld med högt förändringstryck. Utbildningen ges på deltid, är engelskspråkig och […]

Read more

News

Högaktuell ny kunskap och handfasta råd till ledare i Executive MBA-deltagarnas examensuppsatser

2 September 2020

Den fjärde och avslutande terminen på Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg inkluderar ett akademiskt uppsatsarbete som både ska bidra till forskningen och ge ny kunskap som kan omsättas i reell företagsutveckling. Årets uppsatser har mycket att ge den som är intresserad av organisationsutveckling, beslutsfattande och hantering av aktuella utmaningar.   Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan […]

Read more

News

A different type of Executive MBA graduation at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg

25 June 2020

On June 12, the participants of the Executive MBA programme 2018-2020 at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg graduated from their study programme. In parallel to their ordinary management roles, they have completed a 21-month management training programme focused on leadership and business management in a global market. Due […]

Read more

News

Annorlunda examen för Executive MBA vid Handelshögskolan i Göteborg

25 June 2020

Den 12 juni examinerades deltagarna i Executive MBA-programmet 2018–2020 vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. De har, vid sidan av sina ordinarie chefsjobb, fullföljt den 21 månader långa managementutbildningen med fokus på ledarskap och företagsledning på en global marknad. På grund av coronapandemin genomfördes undervisningen de sista månaderna online.   ”Executive MBA-utbildningen har varit en fantastisk resa […]

Read more

News

Webinar: “Leadership during the Corona crisis” – experts from the University of Gothenburg highlighted human aspects

5 May 2020

Around a hundred people participated April 16 when the University of Gothenburg, via GU Executive Education, hosted a webinar on “Leadership during the Corona crisis.” Three experts from three faculties at the university shared insights and advice on how leaders can best work against the backdrop of the Corona crisis. Much of the webinar focused […]

Read more