News

Programstart för Gothenburg Executive MBA 2020–2022

29 October 2020

Ledarskap, nordiska styrkeområden och asiatisk affärslogik på schemat I oktober startade Executive MBA-programmet 2020–2022 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Under 21 månader ska de 16 antagna ledarna utveckla ett brett spektrum av kompetenser som förbereder dem för större affärsansvar och ledarskap i en global värld med högt förändringstryck. Utbildningen ges på deltid, är engelskspråkig och […]

Read more

News

Högaktuell ny kunskap och handfasta råd till ledare i Executive MBA-deltagarnas examensuppsatser

2 September 2020

Den fjärde och avslutande terminen på Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg inkluderar ett akademiskt uppsatsarbete som både ska bidra till forskningen och ge ny kunskap som kan omsättas i reell företagsutveckling. Årets uppsatser har mycket att ge den som är intresserad av organisationsutveckling, beslutsfattande och hantering av aktuella utmaningar.   Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan […]

Read more

News

A different type of Executive MBA graduation at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg

25 June 2020

On June 12, the participants of the Executive MBA programme 2018-2020 at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg graduated from their study programme. In parallel to their ordinary management roles, they have completed a 21-month management training programme focused on leadership and business management in a global market. Due […]

Read more

News

Annorlunda examen för Executive MBA vid Handelshögskolan i Göteborg

25 June 2020

Den 12 juni examinerades deltagarna i Executive MBA-programmet 2018–2020 vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. De har, vid sidan av sina ordinarie chefsjobb, fullföljt den 21 månader långa managementutbildningen med fokus på ledarskap och företagsledning på en global marknad. På grund av coronapandemin genomfördes undervisningen de sista månaderna online.   ”Executive MBA-utbildningen har varit en fantastisk resa […]

Read more

News

Webinar: “Leadership during the Corona crisis” – experts from the University of Gothenburg highlighted human aspects

5 May 2020

Around a hundred people participated April 16 when the University of Gothenburg, via GU Executive Education, hosted a webinar on “Leadership during the Corona crisis.” Three experts from three faculties at the university shared insights and advice on how leaders can best work against the backdrop of the Corona crisis. Much of the webinar focused […]

Read more

News

The Gothenburg Executive MBA switched from classroom to online – teaching, networking and international exchange continue despite corona virus pandemic

26 March 2020

With a special focus on Asia, professors from several continents and participants from countries all over the word, the international character of the Executive MBA degree programme at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg is ubiquitous. However, the outbreak of the corona virus pandemic has created new challenges. Teaching […]

Read more

News

Undervisning för Executive MBA i Göteborg flyttades från klassrum till online — utbildning, nätverkande och internationellt utbyte trots coronapandemi

26 March 2020

Med särskilt fokus på Asien, undervisande professorer från flera kontinenter och deltagare från olika länder är den internationella karaktären utmärkande för Executive MBA-utbildningen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Coronapandemin har dock skapat nya utmaningar. Utbildningen under resten av vårterminen har därför flyttats från klassrummet till nätet. Modern digital mötesteknik gör att inlärning och interaktion inom […]

Read more

News

Executives learn new skills on short academic-quality leadership programmes

20 December 2019

Two short Open-enrolment Programmes were recently concluded at The School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg. Executives from companies and organisations such as Wallenstam, SKF, the City of Gothenburg, Region Västra Götaland, the Swedish Institute, Halmstad and Linköping municipalities took part in the programmes: “Digitalisation for digital strategists in the public […]

Read more

News

Chefer snabbutbildas med akademisk kvalitet på Handelshögskolan i Göteborg

20 December 2019

Nyligen avslutades två korta öppna ledarprogram med teman ”Digitalisering för digitala strateger i offentlig sektor” och ”Ekonomistyrning, finansiella samband och nyckeltal för chefer”. Chefer från bl. a. Wallenstam, SKF, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Svenska Institutet, Halmstads och Linköpings kommuner deltog. De öppna ledarprogrammen (Open-enrolment Programmes, OEP) har utvecklats för att tillgodose behovet hos chefer och […]

Read more

News

Anna Fritzson får stipendium för studier vid Executive MBA-programmet, Handelshögskolan i Göteborg

19 December 2019

För tredje året i rad delar Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse ut ett entreprenörsstipendium för deltagande i Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg. I år går stipendiet till Anna Fritzson, grundare och VD på företaget Zuragon Sweden AB – ett företag inom autonoma fordon. ”Det känns fantastiskt roligt att få det här stipendiet och […]

Read more