Press release

Göteborgs-Posten initiates Executive MBA scholarship to strengthen West Sweden’s competitiveness

7 May 2021

With the aim of supporting the West Swedish business community’s long-term innovation and competitiveness, Göteborgs-Posten (GP) – in collaboration with the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg – is establishing a scholarship to cover the cost of a place on the Executive MBA program in Gothenburg. The scholarship will be […]

Read more

News

Göteborgs-Posten instiftar Executive MBA-stipendium – vill stärka västsvensk konkurrenskraft

5 May 2021

I syfte att bidra till det västsvenska näringslivets långsiktiga innovations- och konkurrenskraft instiftar Göteborgs-Posten, i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ett stipendium som täcker kostnaden för en plats på Executive MBA-programmet i Göteborg. Stipendiet ska ges till en person som bedöms kunna bidra till en positiv utveckling för sin organisation och Västsverige.   Executive […]

Read more

News

”Think like a CEO” – kunskap som ger värde för arbetsgivare

3 March 2021

Våren 2016 tog Anne-Catherine Thore Olsson sin Executive MBA-examen vid Handelshögskolan i Göteborg. När hon påbörjade utbildningen arbetade hon inom inköp på Volvo Cars. Idag är hon Head of Special Vehicles på samma företag och beskriver programmet som en mycket värdefull plattform att utvecklas ifrån. För arbetsgivaren är den främsta fördelen, menar Anne-Catherine Thore Olsson, […]

Read more