Nyheter

Göteborgs-Posten instiftar Executive MBA-stipendium – vill stärka västsvensk konkurrenskraft

5 maj 2021

I syfte att bidra till det västsvenska näringslivets långsiktiga innovations- och konkurrenskraft instiftar Göteborgs-Posten, i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ett stipendium som täcker kostnaden för en plats på Executive MBA-programmet i Göteborg. Stipendiet ska ges till en person som bedöms kunna bidra till en positiv utveckling för sin organisation och Västsverige.   Executive […]

Läs vidare

Nyheter

”Think like a CEO” – kunskap som ger värde för arbetsgivare

3 mars 2021

Våren 2016 tog Anne-Catherine Thore Olsson sin Executive MBA-examen vid Handelshögskolan i Göteborg. När hon påbörjade utbildningen arbetade hon inom inköp på Volvo Cars. Idag är hon Head of Special Vehicles på samma företag och beskriver programmet som en mycket värdefull plattform att utvecklas ifrån. För arbetsgivaren är den främsta fördelen, menar Anne-Catherine Thore Olsson, […]

Läs vidare

Nyheter

Uppskattat seminarium om AI för alumner från Executive MBA-programmet

22 december 2020

Den 15 december arrangerades halvdagsseminariet AI for Decision Makers – A practical introduction seminar för alumner från Executive MBA-programmet. Seminariet behandlade AI – både vad det faktiskt är och hur en verksamhet behöver organisera sig för att implementera det. AI for Decision Makers – A practical introduction seminar presenterades av Miroslaw Staron, professor vid IT-fakulteten […]

Läs vidare

Nyheter

Programstart för Gothenburg Executive MBA 2020–2022

29 oktober 2020

Ledarskap, nordiska styrkeområden och asiatisk affärslogik på schemat I oktober startade Executive MBA-programmet 2020–2022 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Under 21 månader ska de 16 antagna ledarna utveckla ett brett spektrum av kompetenser som förbereder dem för större affärsansvar och ledarskap i en global värld med högt förändringstryck. Utbildningen ges på deltid, är engelskspråkig och […]

Läs vidare

Nyheter

Högaktuell ny kunskap och handfasta råd till ledare i Executive MBA-deltagarnas examensuppsatser

2 september 2020

Den fjärde och avslutande terminen på Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg inkluderar ett akademiskt uppsatsarbete som både ska bidra till forskningen och ge ny kunskap som kan omsättas i reell företagsutveckling. Årets uppsatser har mycket att ge den som är intresserad av organisationsutveckling, beslutsfattande och hantering av aktuella utmaningar.   Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan […]

Läs vidare

Nyheter

Annorlunda examen för Executive MBA vid Handelshögskolan i Göteborg

25 juni 2020

Den 12 juni examinerades deltagarna i Executive MBA-programmet 2018–2020 vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. De har, vid sidan av sina ordinarie chefsjobb, fullföljt den 21 månader långa managementutbildningen med fokus på ledarskap och företagsledning på en global marknad. På grund av coronapandemin genomfördes undervisningen de sista månaderna online.   ”Executive MBA-utbildningen har varit en fantastisk resa […]

Läs vidare