Öppet program

Demystifying AI

Förstå AI – möjligheter och begränsningar

Artificiell intelligens (AI) används till att skriva tal, analysera bilder och förutsäga aktiemarknaders utveckling. I det här programmet tittar vi på hur det går till och hur AI kan användas i deltagarnas organisationer. Du får förståelse för AI-teknikens möjligheter och begränsningar och hur du kan börja använda den.

Föreläsare:

Professor Miroslaw Staron

Studietid:

2 halvdagar

Språk:

Svenska

Pris:

8 900 kr exkl moms

Boka

Artificiell intelligens (AI) blir alltmer sofistikerad och avancerad. Modeller som ChatGPT kan skriva uppsatser och tal och lösa programmeringsproblem, vilket väcker frågor om framtiden för många yrken och samhällsutvecklingen i stort.

I det här programmet fokuserar vi på att avmystifiera AI. Vi utgår från teorierna bakom AI och hur den senaste utvecklingen är relaterad till dessa teorier. Deltagarna får prova att använda AI för att skriva tal, analysera bilder och förutspå utvecklingen på aktiemarknader och får kunskap om hur tekniken löser den typen av uppgifter. Vi diskuterar också hur AI kan nyttjas i deltagarnas egna organisationer.

Programmet ger insikter om AI-teknikens möjligheter och begränsningar och hur den kan användas för att förbättra den egna organisationens verksamhet, produkter och förutsättningar. Som deltagare får du förståelse för hur du kan börja använda AI och hur du kan utveckla affärsmöjligheter baserade på AI.

 

Föreläsare: Professor Miroslaw Staron

Miroslaw Staron är professor i Software Engineering på IT-fakulteten vid Göteborgs universitet. Han forskar om utveckling av mjukvara för fordonsapplikationer, mjukvarueffektivitet, datalager och profilering av prestanda för produkter och organisationer. Under de senaste åren har Miroslaw också arbetat med användning av AI för förbättring av programvara för testning, kodgranskning och programmering, liksom med användning av AI i sjukvården.

Målgrupp:
Beslutsfattare som vill förstå vilka möjligheter och begränsningar AI medför för den egna organisationen när det gäller att förbättra verksamhet, produkter och förutsättningar.

SCHEMA

DAG 1, 8.30-12.30 (halvdag)

 • Teori och teknologi
 • Rapporten ” Svenska folket och AI”
 • Genomgång av några mindre exempel
 • AI i moderna verktyg – var AI finns och hur vi använder det
 • AI i dagsläget

 

 

 

DAG 2, 8.30-12.30 (halvdag)

 • Användning av AI
 • Hur AI används för
  • Bildanalys
  • Textanalys
  • Programmering
 • AI och maskininlärning
 • Hur vi kan börja använda AI i praktiken – AI Sweden, SNIC, Berzelius…
 • Sammanfattning: vi tittar på de mest avancerade applikationerna

Datum och plats:
16-17 maj, 2024 – på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Boka plats

 • Välj kurstillfälle *

 • Deltagare *

 • Faktureringsadress *

 • Allmänna villkor *

Allmänna villkor för anmälan till öppet program

En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till det öppna programmet. Bekräftelsen innehåller all praktisk information. Vi skickar faktura på programavgiften 14 dagar innan programstart. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt program, vilket i sådana fall meddelas snarast via mail.

Avbokning

Avbokning måste ske skriftligt och kan göras utan kostnad upp till 28 dagar innan programstart. Återbud inom 14-27 dagar innan programstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.