Antagningskrav

  • Kandidatexamen alternativt gedigen arbetslivserfarenhet med kompetens motsvarande en kandidatexamen
  • Studier i företagsekonomi är inte ett krav för att bli antagen
  • Sökande behöver ha ett minimum av tre års ledarerfarenhet
  • Sökande förväntas ha full finansiering via sin arbetsgivare

Info för sponsorer

Genom sin praktiska relevans stärker Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet deltagarnas ledarskapsförmåga och affärsmannaskap. Programmet ger deltagarna en förbättrad bild av sin organisation och ett ökat självförtroende inför nästa steg i karriären – en solid investering för varje arbetsgivare.

Läs mer här

Programavgift

Programmet kostar 525 000 SEK, exklusive moms. Programavgiften inkluderar föreläsningar, handledning samt all obligatorisk kurslitteratur. Avgiften inkluderar även luncher och fika. Kostnader för resor och logi i samband med föreläsningar på Handelshögskolan, en tredagars workshop utanför Handelshögskolan samt två separata studieresor till Singapore och Indien, inkluderas inte i programavgiften.

Deltagare behöver ha full finansiell sponsring från sin arbetsgivare. I samband med antagning till programmet erfordras en ej återbetalningsbar reservationsavgift som utgör 10% av programavgiften. Resterande del av avgiften betalas i två lika delar, en i samband med programstart samt en vid starten av andra terminen.

Stipendium

Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse
Är du entreprenör med ett redan etablerat företag? Då har du möjlighet att ansöka om ett stipendium från Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse som täcker kostnaderna för ett deltagande på Executive MBA-programmet. Stiftelsen etablerades 2012 för att finansiera kompetensutveckling för framgångsrika entreprenörer och forskare. Mer information återfinns på stiftelsens hemsida.

Göteborg-Posten
År 2021 instiftade Göteborg-Posten, i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborg universitet, ett stipendium som täcker kostnaden för en plats på Executive MBA-programmet i Göteborg. Stipendiet ges till en person som bedöms kunna bidra till en positiv utveckling för sin organisation och Västsverige. För att kunna bli stipendiat krävs en akademisk examen motsvarande Bachelor, minst tre års relevant arbetslivserfarenhet, mycket goda kunskaper i engelska samt att arbetsgivaren stödjer deltagandet i utbildningen. Mer information finns här.

Så här ansöker du

  1. Fyll i ansökningsformuläret
  2. Be din arbetsgivare fylla i nomineringsbrevet
  3. Skicka in ditt CV tillsammans med en beskrivning av dina nuvarande ansvarsområden
  4. Skicka in ett betygsutdrag över relevanta kurser

Vill du ha mer information? Delta på ett av våra informationsmöten!

Skicka din ansökan till:

GU Executive Education AB
Att: Peter Salomonsson
PO Box 609
405 30 Göteborg