”Väldigt inspirerande!” – Ledarutbildning som adresserar offentlig sektors särskilda utmaningar

5 april 2022

Elisabeth Österman, rektor i Stockholm, ville gå en akademisk vidareutbildning, anpassad för offentlig verksamhet, som ger perspektiv på ledarskap och möjlighet till utbyte med chefer i andra offentliga verksamheter. Därför började hon hösten 2021 på kursen Ledning och strategiskt tänkande vid Göteborgs universitet, en av flera kurser inom utbildningsprogrammet Ledarskap i Offentlig Verksamhet, LiOV.

”Föreläsningarna håller hög nivå avseende både kompetens, evidens och engagemang. Det är väldigt intressant att möta föreläsare med så bred erfarenhet som med lätthet kan koppla ihop det teoretiska och det praktiska. Och utbytet med övriga deltagare är väldigt givande”, säger Elisabeth Österman om utbildningen som för henne innebär frekventa tågresor mellan Stockholm och Göteborg.

Elisabeth Österman är rektor för en F-6-skola i Stockholms stad. Hon har tidigare varit skolledare på tre skolor och haft ytterligare ett rektorsuppdrag i en annan kommun. Hon har också gått den statliga rektorsutbildningen.

”Här får jag ett bredare perspektiv på flera sätt. Jag kan till exempel jämföra rektors ledarskap och ledarskapet hos erfarna chefer i andra verksamheter, liksom chefskap i kommun och i region. Det är mycket intressant. Utbildningen rör sig mellan långsiktig övergripande ledning och praktiskt handlande som utgår från relevanta exempel. Jag får med mig både förståelse och verktyg att applicera i min vardag”, säger hon och fortsätter:

”Jag har också fått fördjupad kunskap om ekonomisk styrning av offentlig verksamhet och dess historiska bakgrund. Eftersom jag finns i ett system som styrs av detta stärker det mig att ha förståelse för både hur systemet ser ut och varför.”

 

Argument, stöd och igenkänning

En utmaning som många av kursdeltagarna känner igen sig i är att leda professionella medarbetare som kan känna starkare identifikation med sin profession, som till exempel lärare, sjuksköterska eller psykolog, än med organisationen de arbetar i. En annan är att man som chef i offentlig sektor leder verksamhet med ändliga resurser och oändliga behov – samtidigt som det kan vara utmanande att tala om ekonomin.

”Utbildningen har gett mig verktyg för att argumentera även kring verkningsgrad och ekonomi. Och jag lär mig mycket i diskussionerna med ledare från andra offentliga verksamheter som har samma utmaningar.”

 

Verktyg för kvalitativ reflektion

”Genom kursens djupdykningar i teorierna får jag tankar och strukturer som jag kan använda mig av. Mycket handlar om att få och förstå teoretiska begrepp kring styrning och ledning som gör att jag kan sätta ord på min verklighet. Jag blir bättre på att reflektera över mitt ledarskap. Kvalitativ reflektion kräver att man kan ta steget ur sin egen vardag och se situationen utifrån. Utbildningen ger oss bra verktyg för det”, säger Elisabeth Österman.

Kursen Ledning och strategiskt tänkande ingår i utbildningsprogrammet Ledarskap i Offentlig Verksamhet, LiOV, som ges av Göteborgs universitet genom GU Executive Education. Programmet är uppbyggt av ett antal delkurser (se nedan) som ges på kvartsfart. Deltagarna kombinerar studier och arbete och kan läsa en eller flera av kurserna.

”Visst är det en utmaning att få tiden att räcka. Men jag drivs av att få ytterligare kunskap, det ger mig energi. Resandet kräver en del men innebär också att jag fysiskt förflyttar mig från min vardag vilket jag tycker fördjupar utbildningen. Jag utvecklas som ledare och får med mig kunskaper som är direkt användbara i mitt dagliga arbete. Det är väldigt inspirerande!”

 

Elisabeth Österman

 

Läs mer om utbildningen Ledarskap i offentlig verksamhet här.

Delkurser i LiOV som ges läsåret 2022–2023: