”Executive MBA-programmet är en investering som ger återbäring direkt”

14 juni 2022

Utvecklande, spännande, intressant – de positiva adjektiven är många när Katarina Brud talar om sina erfarenheter av Executive MBA-programmet på Handelshögskolan i Göteborg efter att ha gått nästan två terminer av fyra. Verktyg som genast kommer till nytta i det egna arbetet och utbytet med de andra deltagarna hör till det hon uppskattar allra mest.

Katarina Brud är verksamhetsledare för innovationshubben MobilityXlab vid Lindholmen Science Park i Göteborg och den första mottagaren av Göteborgs-Postens Executive MBA-stipendium som ger en plats på Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

– Jag drivs av utveckling. Vi kan alltid lära mer, kan alltid bli bättre och jag ville utveckla min roll och mitt ledarskap. När annonsen om stipendiet dök upp tänkte jag att Executive MBA-programmet skulle vara perfekt för mina behov. Det är fantastiskt att ha fått den här möjligheten.

Hösten 2021 började hon på den 21 månader långa utbildningen. Programmet ges på deltid och deltagarna sköter sina ordinarie jobb parallellt med studierna. Det är utmanande men också en av många fördelar med utbildningen menar Katarina Brud.

– Eftersom jag arbetar samtidigt som jag studerar kan jag applicera mina nya kunskaper direkt i min verksamhet och det bidrar i sig till att jag lär mig och utvecklas ännu mer. Förra veckan hade vi modulen Digital Leadership. Den gav insikter och verktyg som jag kommer att använda i en strategiworkshop jag ska leda den här veckan.

 

En oväntad extra dimension

Hennes förväntningar på programmet har infriats och överträffats. En både oväntad och viktig del är utbytet med de andra deltagarna.

– Jag uppskattar bredden i utbildningen. Innehållet är spännande och relevant för min verksamhet och dessutom väldigt bra paketerat. Samtidigt har jag fått de här fantastiska kontakterna, ett nätverk av kompetenta och erfarna människor i olika roller och vitt skilda branscher. Att få diskutera allt från affärsutveckling och ledarskap till egna och andras aktuella utmaningar med dem är otroligt givande och lärorikt. Det ger utbildningen en extra dimension och bidrar till att jag längtar till skolan mellan modulerna!

– Tiden i klassrummet är en lyx. Man lämnar vardagen, kan fokusera och får tid och möjlighet att reflektera över och verkligen ta till sig de nya kunskaperna.

Katarina Brud uppskattar också hur forskningsrön och teorier kombineras med fallstudier och praktisk tillämpning. Det gör henne säkrare i att använda det hon lär sig.

– Programmet ger mig en ökad trygghet i yrkesrollen och jag får nya perspektiv och infallsvinklar hela tiden. Jag har bland annat blivit bättre på att se mina egna och andras styrkor och hur vi kan samarbeta på bästa sätt. Utbildningen bidrar till att mitt arbete både accelererar och går lättare.

 

Växer av att klara av det

En Executive MBA-utbildning tar mycket tid, och Katarina Brud är tydlig med att det är en utmaning att få timmarna att räcka. Men också att det är värt det.

– Det är väldigt intensivt och kräver noggrann planering både privat och på jobbet. Men eftersom det är så utvecklande och motiverande så ger det också energi och man växer av att klara av det. Programmet är en investering som ger återbäring direkt, både till mig som individ och till verksamheten.

 

Katarina Brud. Fotograf Oskar Lindwall

 

För ytterligare information om ledarutbildningar hos GU Executive Education, kontakta:

Peter Salomonsson, Sales & Business development manager

peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD

hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35