Uppstart för Gothenburg Executive MBA 2022-2024 – mångfacetterad grupp med sikte på utveckling

1 december 2022

Den 6 oktober samlades för första gången de chefer och ledare som antagits till Executive MBA-programmet 2022-2024 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Deltagarna, som representerar nio ursprungsländer och mycket varierande branscher, ska under 21 månader gå den engelskspråkiga managementutbildningen på deltid. Programmet har en nordisk-asiatisk inriktning och förbereder deltagarna för ledarskap och ansvarstagande i en global värld som ständigt förändras.

Tidigare deltagare brukar nämna utbytet med övriga i gruppen som mycket betydelsefullt för behållningen av programmet. Årets grupp har stor spännvidd med ursprung från nio olika länder i fyra världsdelar. De 22 deltagarna kommer från ett brett spektrum av verksamheter såsom Essity, Gekås, Nudie Jeans, Liseberg, Sahlgrenska Science Park, SKF och Vitec Energy.

Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har fokus på Norden och Asien. Hållbarhet, digitalisering och förmåga att leda i förändring är exempel på kompetensområden som blir allt viktigare och på olika sätt färgar programmet. Hälften av föreläsarna kommer från Handelshögskolan och hälften från skolans partneruniversitet runtom i världen. Den asiatiska inriktningen manifesteras genom två veckolånga studieresor till Bangalore i Indien respektive Singapore. Tidigare gick en av resorna till Kina, men effekterna av pandemin gör det i nuläget svårt att åka dit.

 

Professionell och personlig utveckling

Parallellt med att bygga kompetens som ger ett helhets- och ledningsgruppsperspektiv, vittnar tidigare deltagare om att de också erfar stor personlig utveckling under programmets gång. Och det ligger helt i linje med vad de ansvariga för utbildningen eftersträvar.

”Dagens komplexa värld och höga förändringstakt kräver modiga och kloka ledare med förmåga att reflektera över sitt beslutsfattande. Det löper som en röd tråd genom programmet. Jag ser verkligen fram emot att få följa årets breda och erfarna grupp och allas professionella såväl som personliga utveckling”, säger Håkan Ericson, vd för GU Executive Education.”

Så här kommenterar några av deltagarna varför de sökt till Executive MBA-programmet i Göteborg och upplevelsen av den första utbildningsmodulen Management Accounting:

 

Ylva Linder, hållbarhetschef, Liseberg:

”Jag är här för att bredda och fördjupa min kompetens, bygga nätverk och få verktyg som stärker mig som ledare och hållbarhetschef. Efter den första modulen är jag imponerad av det professionella upplägget och de engagerade föreläsarna liksom av de andra deltagarna. Utbildningen kommer att innebära både personlig och yrkesmässig utveckling.”

 

 

 

Christopher Hillman, Chief Design Officer, Atlantiska byrån:

”Mitt mål är att kunna erbjuda mina kunder mer ur ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv och att få en mer djupgående kunskap om att driva ett företag. Efter en första intensiv modul har jag fått en hel del nya perspektiv på mitt arbete.”

 

 

 

 

Anna Eurenius, verksamhetschef, Nordiskt Endoskopicentrum:

”Som utbildad sjuksköterska sökte jag programmet för att komplettera med en högre utbildning som ger kunskaper i ekonomi och verktyg för att driva företag. Jag vill bli en bättre företagsledare och kunna utveckla vår verksamhet framgångsrikt och få den att växa. Redan första dagen fick jag med mig nya verktyg och nya perspektiv gällande företagande som jag kommer att implementera!”

 

 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet var först i Sverige med en Triple Crown-ackreditering – en kvalitetsstämpel i form av de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor (AMBA, AACSB och EQUIS), som innehas av endast cirka en procent av världens handelshögskolor. Executive MBA-programmet i Göteborg ger 60 högskolepoäng.

 

Uppskattade föreläsare

I tidigare utvärderingar av Executive MBA-programmet framgår att deltagarna upplever att de har blivit bättre på att integrera olika delar av sina organisationers verksamhet, är mer medvetna om etik och ansvarsfullt företagande, har utvecklat sitt beslutsfattande och sitt ledarskap liksom sitt strategiska tänkande. Deltagarna uppskattar särskilt:

  • föreläsarnas förmåga att dra nytta av deltagarnas erfarenheter
  • integrationen av de olika ämnena
  • hur aktuella händelser lyfts in i programmet
  • dynamiken och utbytet i gruppen, och
  • den internationella bredden bland föreläsarna

 

För ytterligare information om Executive MBA-programmet, kontakta:

Peter Salomonsson, Sales & Business development manager

peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD

hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35