Capio Närsjukvård köper universitetsbaserad ledarutbildning med wow- och aha-känsla!

5 maj 2022

Psykologisk trygghet är temat för den kommande femte modulen i Capio Närsjukvårds Executive Management-program – en skräddarsydd ledarutbildningen vars innehåll formas löpande i dialog med GU Executive Education efter verksamhetens behov och utmaningar. Vetenskaplig grund, kunniga och engagerade föreläsare och bra dialog hör till det som gör att vd Fredrik Gunmalm fortsätter att utveckla sina ledare och stärka den interna kulturen och innovationskraften i samarbete med Göteborgs universitet.

Capio Närsjukvård har 4 000 anställda, en omfattande digital vårdverksamhet och 109 vårdcentraler runt om i Sverige. Organisationen har vuxit snabbt; när Fredrik Gunmalm, vd på Capio Närsjukvård, började i företaget 2017 ingick 68 vårdcentraler. Utvecklingen har inneburit sammanslagningar av verksamheter med olika kulturer och de åtta regionerna arbetade tidigare väldigt mycket var för sig. Fredrik Gunmalm såg möjligheten att både bygga en gemensam kultur och möta ett kompetensutvecklingsbehov genom att återkommande samla regionernas ledare i ett gemensamt utbildningsprogram.

”Som ny vd träffade jag många ledare ute i verksamheterna. Ofta var det läkare och sjuksköterskor som fått ledarpositioner och de efterfrågade kompetensutveckling i ekonomi. Vi skapade Capio Executive Management-programmet för ledarna i regionerna och började 2018 med modulen Affärsmannaskap.”

 

Allergisk mot långtidsplaner

Vid de årliga utbildningstillfällena träffas de cirka 35 deltagarna på Handelshögskolan i Göteborg under två-tre dagar. Innehållet bestäms i dialog med GU Executive Education och utvecklas efter de behov Fredrik Gunmalm identifierar.

”Det dyker upp nya utmaningar hela tiden och jag är lite allergisk mot långtidsplaner,” kommenterar han det flexibla upplägget av programmet.

Nästa modul skapades i samband med att den digitala vårdverksamheten skulle utvecklas och implementeras. Fredrik Gunmalm insåg att det saknades ett gemensamt vokabulär och en metodik vilket ledde till oklarheter och bromsade utvecklingen. Alltså skapades först utbildningsmodulen Förändringsledarskap och sedan Innovationsledarskap.

 

Kunniga föreläsare som skapar nyfikenhet

Modulernas innehåll levereras av forskare från Handelshögskolan och andra fakulteter vid Göteborgs universitet. Den vetenskapliga grunden är viktig, menar Fredrik Gunmalm.

”Mina medarbetare är välutbildade och tränade att förlita sig på evidens och forskning. De lyssnar inte på vem som helst. Föreläsarna i programmet har djup kunskap inom sina respektive områden, ett stort engagemang och förmågan att jobba med en ibland kritisk publik. Det gör att vi får ut det jag eftersträvar – utbildningar med wow- och aha-känsla!”

Flertalet av deltagarna är seniora och erfarna. Programmet ska utmana och utveckla även dem. Fredrik Gunmalm nämner modulen Förändringsledarskap som ett exempel.

”Många tar för givet att de kan förändringsledning, det är något de har gjort. Men när föreläsarna presenterar teoretiska perspektiv och olika modeller och visar att detta är ett forskningsområde med vetenskapligt byggd kunskap, då får även de mest erfarna en aha-upplevelse som öppnar sinnena och skapar ödmjukhet och nyfikenhet. Och det är precis det jag vill.”

 

Ledarskap för trygghet och nöjda patienter

Senast genomfördes modulen Business Model Innovation, i vilken regionledningarna fått arbeta i projekt för att utveckla några av Capios existerande tjänster, och under våren är det dags för den femte, Psykologisk trygghet.

”Vårt värde skapas i 3,5 miljoner patientbesök om året. Patientsäkerhet har högsta prioritet och den är beroende av att vi lär oss av fel och brister – vilket kräver trygghet. Det finns forskning som visar tydliga samband mellan en organisations förmåga att rapportera och arbeta med sina fel och brister och nivån på patientsäkerhet, patientnöjdhet och medarbetarnöjdhet. Vi vill öka avvikelserapporteringen och mäter sedan en tid hur trygga medarbetarna är i att rapportera fel till sin chef”, säger Fredrik Gunmalm och fortsätter:

”Med 109 vårdcentraler ser man både bra och dåliga exempel. Ledarskapet spelar stor roll. Vi har identifierat fem ledarbeteenden som skapar mer eller mindre trygghet. Utbildningen ska bidra till att vi i den större ledningsgruppen enas om vad psykologisk trygghet är och hur ledarskapet som kan skapa det ser ut. Då är det väldigt bra att gå till forskningen.”

Fredrik Gunmalm har lång erfarenhet av att utveckla organisationer med hjälp av interna utbildningsprogram. Han betonar vikten av att gruppen samlas fysiskt för varje programmodul.

”Jag vill skapa dialog. Känslan av att vara tillbaka i skolbänken, att sitta tillsammans och ha en gemensam uppgift stärker relationerna. Mellansnacket och att ses på kvällen bidrar också till det.”

Capio Executive Management-programmet har ett train-the-trainerupplägg som ger deltagarna verktyg för att sprida kunskapen vidare till sina verksamhetschefer. Över tid bidrar programmet till gemensamt språk, stärkt kultur och innovationskraft.

 

Fredrik Gunmalm

 

För ytterligare information om ledarutbildningar hos GU Executive Education, kontakta:

Peter Salomonsson, Sales & Business development manager

peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD

hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35