Öppet program

Strategi och hållbart värdeskapande

Att bryta mönster och skapa nya affärer

Programmet riktar sig till ledare som vill stärka sin kunskap och förmåga att leda strategiarbete med fokus på hållbart värdeskapande. I en turbulent omvärld måste företag utveckla och förnya sin affär. Deltagarna får förståelse för vad strategi är och varför det är viktigt, olika perspektiv på värdeskapande och verktyg för att identifiera vilka affärserbjudanden och förmågor som behöver utvecklas.

Föreläsare:

Universitetslektor Fredrik Lavén

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Boka Ansök om mer information

I en turbulent omvärld som innebär både hot och möjligheter måste företag utveckla och förnya sin affär. Mod, flexibilitet och kundanpassning är avgörande för att upprätthålla ett värdeskapande som både skapar förutsättningar för företagets överlevnad och bidrar till en mer hållbar värld.

Tvådagarsprogrammet Strategi och hållbart värdeskapande riktar sig till ledare, strategiska beslutsfattare och affärsutvecklare som vill utveckla sin kunskap och förmåga att leda strategiarbete med fokus på just ett hållbart värdeskapande.

Deltagarna får en förståelse för vad strategi är och varför det är viktigt, samt olika perspektiv på värdeskapande. Programmet använder strategiteori, praktiska verktyg och exempel, workshop-övningar och deltagarnas egna erfarenheter och reflektioner för att utmana status quo och utforska hur företag kan organisera ett mer effektivt värdeskapande med fokus på hållbarhet. Genom att kartlägga företags bakgrund, affärsidé, kompetenser och resurser samt deras affärsomvärld och vidare kontext, kan vi identifiera vilka affärserbjudanden och förmågor som behöver utvecklas i strävan mot ett hållbart värdeskapande.

Föreläsare: Fredrik Lavén

Fredrik Lavén är universitetslektor på sektionen för Management och Organisation på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han undervisar på Handelshögskolans master-program och arbetar med GU Executive Education där han är akademiskt ansvarig för Handelshögskolans Executive MBA-program samt ett antal företagsinterna program.

Fredrik har disputerat i företagsekonomi och särskilt Innovation management på Handelshögskolan och har en kandidatexamen i Business Studies från University of Edinburgh. Han har varit gästforskare vid Oxford University i Storbritannien, Stanford i USA, och, nyligen, Griffith University i Australien och hans forskning fokuserar på strategi, innovation och hållbarhet.

För närvarande leder Fredrik ett forskningsprojekt med fokus på ”Organisering av förnybar energi i stadsutveckling” som finansieras av Energimyndigheten. Fredrik är även en erfaren managementkonsult och har arbetat med ett flertal globala företag.

DAG 1, FÖRMIDDAG

Strategi och hållbart värdeskapande

 • Strategiska perspektiv, modeller och verktyg
 • Värdeskapande logiker
 • Hållbart värdeskapande
 • Strategiskt lärande från andra företag och branscher

DAG 1, EFTERMIDDAG

Strategisk kartläggning av nuläge och framtid

 • Utforskande av företags bakgrund, nuvarande affärsidé, strategi, kompetenser och resurser
 • Kartläggning av värdeskapande system av aktörer och resurser
 • Omvärldsanalys med kartläggning av osäkerheter och förändringsdrivkrafter, samt deras strategiska implikationer

DAG 2, FÖRMIDDAG

Att bryta mönster och förändra värdeskapande

 • Förändring av affärslandskapet och värdeskapande system
 • Design av strategi och nya värdeskapande system
 • Erbjudandeutveckling med fokus på ett hållbart värdeskapande

DAG 2, EFTERMIDDAG

Att omsätta strategi i handling för ett hållbart värdeskapande

 • Strategiimplementering och dess utmaningar och möjligheter
 • Organisatorisk ambidextri – konsten att balansera ”exploitation” (av den etablerade affären) och ”exploration” (av nya affärer).

Målgrupp:

Ledare, strategiska beslutsfattare och affärsutvecklare som vill utveckla ett hållbart värdeskapande.

 

Datum och plats:

22-23 oktober 2024 – på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Boka plats

 • Välj kurstillfälle *

 • Deltagare *

 • Faktureringsadress *

 • Allmänna villkor *

Allmänna villkor för anmälan till öppet program

En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till det öppna programmet. Bekräftelsen innehåller all praktisk information. Vi skickar faktura på programavgiften 14 dagar innan programstart. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt program, vilket i sådana fall meddelas snarast via mail.

Avbokning

Avbokning måste ske skriftligt och kan göras utan kostnad upp till 28 dagar innan programstart. Återbud inom 14-27 dagar innan programstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.

Förfrågan om mer information

Använd formuläret nedan så återkommer vi till dig med mer information om våra öppna program.

*” anger obligatoriska fält