Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en väletablerad leverantör av ledarutbildning, som gör det möjligt för ledare och chefer inom privat och offentlig sektor att förvärva de kunskaper som är nödvändiga för att kontinuerligt framgångsrikt kunna utveckla sina verksamheter.

Executive MBA-programmet, sedan 2013 ackrediterat av AMBA (Association of MBAs), är flaggskeppet i vår utbildningsportfölj som också inkluderar företagsanpassade program och öppna kortare program.

Öppna program

Unboxing marketing

Programmet baseras på den senaste forskningen och ger nya insikter om samhällstrender, marknader, varumärken och konsumenter – kunskaper som stärker beslutsfattare i att nå den fulla potentialen i sina erbjudanden, att skapa marknader och att utveckla produkter och tjänster.

Datum:

23-24 maj 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Professor Benjamin Hartmann

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Demystifying AI

Förstå AI - möjligheter och begränsningar

Artificiell intelligens (AI) används till att skriva tal, analysera bilder och förutsäga aktiemarknaders utveckling. I det här programmet tittar vi på hur det går till och hur AI kan användas i deltagarnas organisationer. Du får förståelse för AI-teknikens möjligheter och begränsningar och hur du kan börja använda den.

Datum:

16-17 maj, 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Professor Miroslaw Staron

Studietid:

2 halvdagar

Språk:

Svenska

Pris:

8 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Strategi och hållbart värdeskapande

Att bryta mönster och skapa nya affärer

Programmet riktar sig till ledare som vill stärka sin kunskap och förmåga att leda strategiarbete med fokus på hållbart värdeskapande. I en turbulent omvärld måste företag utveckla och förnya sin affär. Deltagarna får förståelse för vad strategi är och varför det är viktigt, olika perspektiv på värdeskapande och verktyg för att identifiera vilka affärserbjudanden och förmågor som behöver utvecklas.

Datum:

4-5 juni, 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Universitetslektor Fredrik Lavén

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Ekonomistyrning

Finansiella samband och nyckeltal

Programmet syftar till att på ett pedagogiskt sätt förklara de finansiella rapporter och nyckeltal som används inom affärslivet idag. Teori varvas med konkreta exempel från olika bolag och händelser. Som deltagare i programmet utvecklar du dina kunskaper på två nivåer för att också bättre förstå hur beslut påverkar verksamhetens ekonomi och resultat.

Datum:

18-19 april, 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Universitetsadjunkt Johan Åkesson

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Business Model Innovation

Många framgångssagor inom företagsvärlden kan härledas till innovativa affärsmodeller: IKEA blev värdens största möbelföretag genom att inte sätta ihop möbler, Netflix har helt förändrat hur vi hyr film och TV-serier och Airbnb låter dig starta ditt eget hotell (eller generera intäkter från annars tomma rum i din bostad).

Datum:

14-15 maj, 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Universitetslektor Johan Brink

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Framtidens Inköpare i Offentlig Sektor (FIOS)

Programmet syftar till att utveckla affärsmannaskapet hos dig som deltar, vare sig du är central inköpare, del av en institutionsledning eller inköpskoordinator. Genom att utveckla en affärsmässig blick för helheten kan inköpare ta bättre dagliga inköpsbeslut. Inom läroanstalter kan resurser då frigöras för forskning och utbildning inom existerande kostnadsbudgetramar.

Datum:

Augusti - december 2024 (preliminärt)

Föreläsare:

Mette Sjöberg Anthonsen, PhD

Studietid:

6 dagar

Språk:

Svenska & Engelska

Pris:

25 950 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Medvetet, modigt ledarskap

För ledare på alla nivåer som vill utveckla sig själv, sitt team och sin organisation med utgångspunkt i ökad självkännedom – och som behöver tid för reflektion och att få nya verktyg.

Datum:

6 maj, 2024 (1 tim online), 16-17 maj, Sankt Jörgen Park, Göteborg + augusti (1 tim online)

Föreläsare:

Mette Anthonsen, PhD, och universitetslektor Rebecka Arman

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

17 900 kr (exkl. moms), inkl. luncher och middag (kostnad för logi tillkommer)

Läs mer och boka

AI for Executives

- ta kontroll över AI-resan i din organisation

Ledningens engagemang i frågan om hur man ska arbeta med AI är nödvändigt och kunskapen om potentialen i AI behöver finnas där de strategiska besluten fattas. AI for Executives är ett sex dagar långt program som ger kunskap om och verktyg för att leda transformationen eller implementeringen av AI i din organisation.

Datum:

17-18 sep, 14-15 okt, 20-21 nov 2024 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt 19 mars (i Sthlm el. Gbg, att tillkännages)

Föreläsare:

Professor Robin Teigland med flera

Studietid:

6 dagar

Språk:

Svenska och engelska

Pris:

67 500 SEK (exkl. moms), rabatter tillgängliga

Läs mer och anmäl intresse

Förändringsledning

En allt snabbare förändringstakt i omvärlden ställer nya krav på företag och dess individer. För framgång krävs en förmåga att justera och ibland radikalt förändra verksamheter utifrån nya förutsättningar. Programmet ger förståelse för förändringsledarskap, samt erbjuder verktyg och metoder för att praktiskt driva och lyckas med förändringsarbete.

Datum:

24-25 april 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Universitetslektor Jonas Fasth

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Innovationsledarskap

- kreativ problemlösning

Programmet utforskar principerna för innovation och kreativitet och beskriver hur processerna kan ledas effektivt. Två heldagar av föreläsningar och seminarier följs av en reflektionsperiod på en månad, då du förväntas arbeta i din egen organisation med en utmaning du själv valt. Dag 3 (halvdag) diskuterar vi resultat och reflekterar över vad vi lärt oss.

Datum:

16-17 april + 12 juni (halvdag), 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Universitetslektor Leif Denti

Studietid:

2,5 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

20 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

New Pricing Practices in Digital Times

The program highlights significant shifts in pricing practices over the past 5-10 years, driven by advancements in technology, analytics, and the rise of AI-powered tools. These changes offer organizations opportunities for growth as well as necessitating the modernization of their pricing capabilities and processes. Designed to empower organizational leadership, the program’s content equips participants with actionable knowledge for agile, dynamic, and deliberate pricing and revenue management strategies to increase sales and profits. Additionally, it provides insights for other business activities such as promotion, product innovation, and inventory management.

Datum:

13-14 maj 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Professor Lidija Polutnik

Studietid:

2 dagar

Språk:

Engelska

Pris:

16 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Skräddarsydda program

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en väletablerad leverantör av ledarutbildning, som gör det möjligt för ledare och chefer inom privat och offentlig sektor att förvärva de kunskaper som är nödvändiga för att kontinuerligt framgångsrikt kunna utveckla sina verksamheter.

Våra skräddarsydda program utgör tillsammans med Executive MBA-programmet och de öppna programmen hörnstenarna i vår utbildningsportfölj.