Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en väletablerad leverantör av ledarutbildning, som gör det möjligt för ledare och chefer inom privat och offentlig sektor att förvärva de kunskaper som är nödvändiga för att kontinuerligt framgångsrikt kunna utveckla sina verksamheter.

Executive MBA-programmet, sedan 2013 ackrediterat av AMBA (Association of MBAs), är flaggskeppet i vår utbildningsportfölj som också inkluderar företagsanpassade program och öppna kortare program.

Öppna program

Innovationsledarskap

Programmet utforskar principerna för innovation och kreativitet och beskriver hur processerna kan ledas effektivt. Två heldagar av föreläsningar och seminarier följs av en reflektionsperiod på en månad, då du förväntas arbeta i din egen organisation med en utmaning du själv valt. Dag 3 (halvdag) diskuterar vi resultat och reflekterar över vad vi lärt oss.

Datum:

27-28 april (på Handelshögskolan)

Föreläsare:

Leif Denti

Studietid:

2,5 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

20 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Ekonomistyrning

Finansiella samband och nyckeltal för chefer

Programmet syftar till att på ett pedagogiskt sätt förklara de finansiella rapporter och nyckeltal som används inom affärslivet idag. Teori varvas med konkreta exempel från olika bolag och händelser. Som deltagare i programmet utvecklar du dina kunskaper på två nivåer för att också bättre förstå hur beslut påverkar verksamhetens ekonomi och resultat.

Datum:

24-25 april (på Handelshögskolan)

Föreläsare:

Johan Åkesson

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Förändringsledning

En allt snabbare förändringstakt i omvärlden ställer nya krav på företag och dess individer. För framgång krävs en förmåga att justera och ibland radikalt förändra verksamheter utifrån nya förutsättningar. Programmet ger förståelse för förändringsledarskap, samt erbjuder verktyg och metoder för att praktiskt driva och lyckas med förändringsarbete.

Datum:

2-3 maj (på Handelshögskolan)

Föreläsare:

Jonas Fasth

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Business Model Innovation

Många framgångssagor inom företagsvärlden kan härledas till innovativa affärsmodeller: IKEA blev värdens största möbelföretag genom att inte sätta ihop möbler, Netflix har helt förändrat hur vi hyr film och TV-serier och Airbnb låter dig starta ditt egna hotell (eller generera intäkter från annars tomma rum i din bostad).

Datum:

4-5 maj på Handelshögskolan i Göteborg

Föreläsare:

Johan Brink

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Demystifying AI

- opportunities & limitations for decision makers

Artificial intelligence is used to write speeches, analyze images and predict stock markets. In this program we explain how these tasks are solved and how AI can be used in the participants’ organizations. Participants get to understand the opportunities and limitations of the AI technology and how to start using it.

Datum:

29-30 maj på Handelshögskolan i Göteborg

Föreläsare:

Miroslaw Staron

Studietid:

2 halvdagar

Språk:

Engelska

Pris:

8 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Framtidens Inköpare i Offentlig Sektor (FIOS)

Programmet syftar till att utveckla affärsmannaskapet hos dig som deltar, vare sig du är central inköpare, del av en institutionsledning eller inköpskoordinator. Genom att utveckla en affärsmässig blick för helheten kan inköpare ta bättre dagliga inköpsbeslut. Inom läroanstalter kan resurser då frigöras för forskning och utbildning inom existerande kostnadsbudgetramar.

Datum:

9+28 mars, 18 april, 10-11 maj, 8 juni

Föreläsare:

Mette Sjöberg Anthonsen

Studietid:

6 dagar

Språk:

Svenska & Engelska

Pris:

25 950 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Medvetet, modigt ledarskap

För ledare på alla nivåer som vill utveckla sig själv, sitt team och sin organisation med utgångspunkt i ökad självkännedom – och som behöver tid för reflektion och att få nya verktyg.

Datum:

15 maj (1 tim online), 25-26 maj (Sankt Jörgen Park) + augusti (1 tim online)

Föreläsare:

Mette Anthonsen och Rebecka Arman

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr (exkl. moms), kostnad för måltider och logi tillkommer

Läs mer och boka

Business-driven IP Strategy

This program provides a holistic strategic management framework to understand the role of IP from a business perspective.

Datum:

8-9 maj (på Handelshögskolan), 7-8 juni (online)

Föreläsare:

Bowman Heiden och Ruud Peters

Studietid:

2 dagar

Språk:

Engelska

Pris:

20 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

New Pricing Practices in Digital Times

As a result of new technologies, advances in analytics and software, big data, and mobile applications pricing practice is undergoing momentous changes. The continued inflationary and more volatile economic environment, shifting consumer demand, and supply chain disruptions, are presenting additional business management challenges and increasing pressures on organizations to update their pricing know-how.

Datum:

29-30 maj

Föreläsare:

Lidija Polutnik

Studietid:

2 dagar

Språk:

Engelska

Pris:

16 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Supply chain management

Utbildningen syftar till att ge en helhetsförståelse för hur Supply Chain Management fungerar och hur ett företag kan öka sin effektivitet längs hela värdekedjan.

Datum:

Att tillkännages

Föreläsare:

Att tillkännages

Studietid:

Att tillkännages

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Skräddarsydda program

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en väletablerad leverantör av ledarutbildning, som gör det möjligt för ledare och chefer inom privat och offentlig sektor att förvärva de kunskaper som är nödvändiga för att kontinuerligt framgångsrikt kunna utveckla sina verksamheter.

Våra skräddarsydda program utgör tillsammans med Executive MBA-programmet och de öppna programmen hörnstenarna i vår utbildningsportfölj.