Examen från Executive MBA stärkte redan framgångsrik karriär

14 februari 2022

När Dina Petranovic började på Executive MBA-programmet 2016–2018 var hon redan docent i mikrobiologi på Chalmers och vd på det globalt verkande Molecular Frontiers Foundation. Hon hade gott om erfarenhet av ledarskap, ett flertal perioder som forskare vid bland annat MIT och Harvard bakom sig och livslång internationell erfarenhet med studier i Kroatien och Frankrike. Ändå valde hon att gå Executive MBA-programmet i Göteborg och menar att det har haft stor betydelse för hennes fortsatta karriär.

Idag är Dina Petranovic både Chief Partnership Officer, CPO, och Chief Scientific Officer, CSO, på Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability. Stiftelsen, som är lokaliserad på Danmarks Tekniska Universitet utanför Köpenhamn, toppar listan över världens största stiftelser* tillsammans med Bill & Melinda Gates Foundation.

”Jag tror att Executive MBA-programmet spelade stor roll både när jag först rekryterades till Novo Nordisk Foundation 2019 och när jag förra året blev CPO och CSO. Min examen, och uppsatsen jag skrev under programmets sista termin, gav ledningsgruppen tydliga signaler om mina ambitioner och mitt intresse för de relevanta frågorna”, säger Dina Petranovic.

 

Säkrare och tydligare

Hon beskriver sig som en person som alltid vill utvecklas och lära sig nya saker. Gärna genom att läsa, hennes bokhylla är mycket välfylld. Men också genom utbildning vilket gjorde att hon blev intresserad av att gå Executive MBA-programmet, trots all tidigare erfarenhet och ett krävande arbete med mycket resande.

”Jag var ute efter att få teorier och strukturer som kunde hjälpa mig att navigera i och få en djupare förståelse för det jag upplevde”, säger Dina Petranovic, som menar att programmet dessutom har gjort henne säkrare och tydligare.

”Jag har blivit bättre på att förklara saker, att ge exempel och sätta rätt ord på koncepten. Det teoretiska ramverket tillsammans med konkreta faktakunskaper har gjort det enklare för mig att förmedla det jag vill säga. Trovärdigheten och säkerheten bygger inte på att jag har en examen utan på faktiska kunskaper och erfarenhet, och den ökade tydligheten gör att andra både har enklare att förstå mig och har förtroende för mig.”

Dessutom hjälper utbildningen henne att fortsätta lära sig nya saker.

”Jag har fått en stomme som jag kan bygga vidare på när jag läser en bok eller lyssnar på en föreläsning. Det har jag stor glädje av.”

 

Se det som ett sommarläger!

Men det allra bästa med Executive MBA-programmet är de andra i gruppen, enligt Dina Petranovic. Hon sökte medvetet efter en utbildning med kvalificerade deltagare.

”Redan som ung fick jag rådet av min pappa att välja de skolor som har de bästa studenterna. Det är ett bra råd som jag har fortsatt att följa”, säger hon och fortsätter:

”Jag blev väldigt inspirerad av de andra deltagarna och lärde mig mycket genom att ta del av deras erfarenheter och tankar. Jag är fortfarande ofta i kontakt med flera av dem för att diskutera en utmaning eller bara för att få avreagera mig när jag är frustrerad över något. Det är fantastiskt att få ha dessa kloka och erfarna personer som mina vänner och personliga rådgivare!”

Dina Petranovic menar att alla som ska leda andra människor eller driva omfattande projekt har stor nytta av att gå ett Executive MBA-program. Och att man ska ta det på lagom mycket allvar:

”Alla som går den här utbildningen har redan krävande uppdrag. Det gäller att njuta av processen, att hitta den rätta balansen. Programmet är både en fordrande utbildning och som att åka på sommarläger, eftersom studierna innebär en möjlighet att kliva ur de vardagliga rutinerna.”

”Man får kraft av att göra något som är så roligt och utvecklande. Jag minns lördagsmorgnarna när jag steg upp tidigt och gick till Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Gatorna låg tomma. När jag närmade mig skolan dök det upp några enstaka personer och det var mina kurskamrater som anslöt från alla håll. En härlig känsla!”

 

* List of wealthiest charitable foundations – Wikipedia

 

Dina Petranovic

 

Mer om Gothenburg Executive MBA

Mer om GU Executive Education

 

För ytterligare information om Gothenburg Executive MBA, kontakta:

Peter Salomonsson, Sales & Business development manager

peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD

hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35