Öppna program

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en väl etablerad leverantör av högre ledarskapsutbildning. Våra utbildningar hjälper chefer och befattningshavare i den privata såväl som offentliga sektorn att utveckla de färdigheter och tankesätt som behövs för att framgångsrikt utveckla sina verksamheter.

Utöver Executive MBA-programmet och våra skräddarsydda program erbjuder vi även kortare öppna program, s.k. Open-enrolment Programmes.

Innovationsledarskap

Programmet utforskar principerna för innovation och kreativitet och beskriver hur processerna kan ledas effektivt. Två heldagar av föreläsningar och seminarier följs av en reflektionsperiod på en månad, då du förväntas arbeta i din egen organisation med en utmaning du själv valt. Dag 3 (halvdag) diskuterar vi resultat och reflekterar över vad vi lärt oss.

Datum:

14-15 mars (online) eller 27-28 april (på Handelshögskolan)

Föreläsare:

Leif Denti

Studietid:

2,5 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

20 900 SEK (exkl. moms)

Läs mer och boka

Ekonomistyrning

Finansiella samband och nyckeltal för chefer

Programmet syftar till att på ett pedagogiskt sätt förklara de finansiella rapporter och nyckeltal som används inom affärslivet idag. Teori varvas med konkreta exempel från olika bolag och händelser. Som deltagare i programmet utvecklar du dina kunskaper på två nivåer för att också bättre förstå hur beslut påverkar verksamhetens ekonomi och resultat.

Datum:

13-14 mars (online) eller 24-25 april (på Handelshögskolan)

Föreläsare:

Johan Åkesson

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 SEK (exkl. moms)

Läs mer och boka

Förändringsledning

En allt snabbare förändringstakt i omvärlden ställer nya krav på företag och dess individer. För framgång krävs en förmåga att justera och ibland radikalt förändra verksamheter utifrån nya förutsättningar. Programmet ger förståelse för förändringsledarskap, samt erbjuder verktyg och metoder för att praktiskt driva och lyckas med förändringsarbete.

Datum:

6-7 mars (online) eller 2-3 maj (på Handelshögskolan)

Föreläsare:

Jonas Fasth

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 SEK (exkl. moms)

Läs mer och boka

Business Model Innovation

Många framgångssagor inom företagsvärlden kan härledas till innovativa affärsmodeller: IKEA blev värdens största möbelföretag genom att inte sätta ihop möbler, Netflix har helt förändrat hur vi hyr film och TV-serier och Airbnb låter dig starta ditt egna hotell (eller generera intäkter från annars tomma rum i din bostad).

Datum:

23-24 mars (online) eller 4-5 maj (på Handelshögskolan)

Föreläsare:

Johan Brink

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 SEK (exkl. moms)

Läs mer och boka

Demystifying AI

- opportunities & limitations for decision makers

Artificial intelligence (AI) is used to write speeches, analyze images and predict stock markets. In this program we explain how these tasks are solved and how AI can be used in the participants’ organizations. Participants get to understand the opportunities and limitations of the AI technology and how to start using it.

Datum:

27-28 mars (online) eller 29-30 maj (på Handelshögskolan)

Föreläsare:

Miroslaw Staron

Studietid:

2 halvdagar

Språk:

Engelska

Pris:

8 900 SEK (exkl. moms)

Läs mer och boka

Framtidens Inköpare i Offentlig Sektor (FIOS)

Programmet syftar till att utveckla affärsmannaskapet hos dig som deltar, vare sig du är central inköpare, del av en institutionsledning eller inköpskoordinator. Genom att utveckla en affärsmässig blick för helheten kan inköpare ta bättre dagliga inköpsbeslut. Inom läroanstalter kan resurser då frigöras för forskning och utbildning inom existerande kostnadsbudgetramar.

Datum:

9+28 mars, 18 april, 10-11 maj, 8 juni

Föreläsare:

Mette Sjöberg Anthonsen

Studietid:

6 dagar

Språk:

Svenska & engelska

Pris:

25 950 SEK (exkl. moms)

Läs mer och boka

Medvetet, modigt ledarskap

Programmet är utformat för ledare på alla nivåer som vill utveckla sig själv, sitt team och sin organisation med utgångspunkt i ökad självkännedom – och som behöver tid för reflektion och att få nya verktyg.

Datum:

13 mars, 23-24 + slutet av april

Föreläsare:

Mette Anthonsen and Rebecka Arman

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 SEK (exkl. moms)

Läs mer och boka

Business-driven IP Strategy

This program provides a holistic strategic management framework to understand the role of IP from a business perspective.

Datum:

8-9 maj, 2023 (på Handelshögskolan) eller 7-8 juni, 2023 (online)

Föreläsare:

Bowman Heiden and Ruud Peters

Studietid:

2 dagar

Språk:

Engelska

Pris:

20 900 kr (exkl. moms)

Läs mer och boka

Strategy and Tactics of Pricing

Companies using many different pricing structures is a testament of the importance of pricing for profitability and a competitive growth enhancement. Which price is the best one?

Datum:

29-30 maj

Föreläsare:

Lidija Polutnik

Studietid:

2 dagar

Språk:

Engelska

Pris:

16 900 SEK (exkl. moms)

Läs mer och boka

Digitalisering för ledare

Deltagarna i programmet utvecklar sina kunskaper kring ledningen av digitalisering för att få en djupare förståelse kring vad den innebär för samhället i stort.

Datum:

Att tillkännages

Föreläsare:

Att tillkännages

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 SEK (exkl. moms)

Läs mer och boka

Supply chain management

Utbildningen syftar till att ge en helhetsförståelse för hur Supply Chain Management fungerar och hur ett företag kan öka sin effektivitet längs hela värdekedjan.

Datum:

Att tillkännages

Föreläsare:

Att tillkännages

Studietid:

Att tillkännages

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 SEK (exkl. moms)

Läs mer och boka

För vem?

Våra öppna program har en längd på 1-2,5 dagar. De är utformade för ledare som behöver kvalitetssäkrad kompetensutveckling inom ett specifikt område, men som kan ha svårt att få loss tid till egen utveckling. Undervisning sker på svenska och engelska, beroende på kurstillfälle.

Programmen erbjuder

  • Insikt i hur du leder komplexa strategiska och operationella verksamheter inom ett valt område
  • En djupdykning i den senaste forskningen inom området
  • En kombination av akademiskt och praktiskt angreppssätt, tillämpat genom nya verktyg
  • Möjlighet till benchmarking med ledare inom andra branscher

Vi erbjuder akademisk kvalitet

Öppna program vid Handelshögskolan i Göteborg skiljer sig på några distinkta vis från andra utbildningsprogram:

  • Vi är den första handelshögskolan i Sverige att inneha så kallad Triple Crown accreditation, en garanti för kvalitet i forskning och undervisning
  • Föreläsare på programmen är ledande forskare från Handelshögskolan i Göteborg samt från våra globala partneruniversitet