Öppna program

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en väl etablerad leverantör av högre ledarskapsutbildning. Våra utbildningar hjälper chefer, befattningshavare och nyckelpersoner i privat såväl som offentlig sektor att utveckla de färdigheter och tankesätt som de behöver för att framgångsrikt utveckla sina verksamheter.

Utöver Executive MBA-programmet och våra skräddarsydda program erbjuder vi även korta öppna program som är 1-2,5 dagar långa. Se hela utbudet nedan.

Demystifying AI

Förstå AI - möjligheter och begränsningar

Artificiell intelligens (AI) används till att skriva tal, analysera bilder och förutsäga aktiemarknaders utveckling. I det här programmet tittar vi på hur det går till och hur AI kan användas i deltagarnas organisationer. Du får förståelse för AI-teknikens möjligheter och begränsningar och hur du kan börja använda den.

Datum:

16-17 maj, 2024- på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Miroslaw Staron

Studietid:

2 halvdagar

Språk:

Svenska

Pris:

8 900 kr exkl moms

Läs mer och boka

Ekonomistyrning

Finansiella samband och nyckeltal

Programmet syftar till att på ett pedagogiskt sätt förklara de finansiella rapporter och nyckeltal som används inom affärslivet idag. Teori varvas med konkreta exempel från olika bolag och händelser. Som deltagare i programmet utvecklar du dina kunskaper på två nivåer för att också bättre förstå hur beslut påverkar verksamhetens ekonomi och resultat.

Datum:

18-19 april, 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Johan Åkesson

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Läs mer och boka

Ekonomistyrning II

Fördjupning i finansiella analyser och styrsystem

I Ekonomistyrning II går vi djupare i analyserna av de finansiella rapporterna och anlägger ett brett perspektiv på styrsystem och styrning. Aktuell forskning kombineras med praktik och deltagarnas egna erfarenheter.

Datum:

Ht 2024, datum att tillkännages - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Johan Åkesson

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Läs mer och boka

Business Model Innovation

Många framgångssagor inom företagsvärlden kan härledas till innovativa affärsmodeller: IKEA blev värdens största möbelföretag genom att inte sätta ihop möbler, Netflix har helt förändrat hur vi hyr film och TV-serier och Airbnb låter dig starta ditt eget hotell (eller generera intäkter från annars tomma rum i din bostad).

Datum:

14-15 maj, 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Johan Brink

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Läs mer och boka

Framtidens Inköpare i Offentlig Sektor (FIOS)

Programmet syftar till att utveckla affärsmannaskapet hos dig som deltar, vare sig du är central inköpare, del av en institutionsledning eller inköpskoordinator. Genom att utveckla en affärsmässig blick för helheten kan inköpare ta bättre dagliga inköpsbeslut. Inom läroanstalter kan resurser då frigöras för forskning och utbildning inom existerande kostnadsbudgetramar.

Datum:

Augusti - december 2024

Föreläsare:

Mette Sjöberg Anthonsen

Studietid:

6 dagar

Språk:

Svenska & engelska

Pris:

25 950 kr exkl moms, inkl luncher

Läs mer och boka

Medvetet, modigt ledarskap

Programmet är utformat för ledare på alla nivåer som vill utveckla sig själv, sitt team och sin organisation med utgångspunkt i ökad självkännedom – och som behöver tid för reflektion och att få nya verktyg.

Datum:

6 maj, 2024 (1 tim online), 16-17 maj (Sankt Jörgen Park, Göteborg) + augusti (1 tim online)

Föreläsare:

Mette Anthonsen and Rebecka Arman

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher, kostnad för middag och logi tillkommer

Läs mer och boka

AI for Executives

– ta kontroll över AI-resan i din organisation

Ledningens engagemang i frågan om hur man ska arbeta med AI är nödvändigt och kunskapen om potentialen i AI behöver finnas där de strategiska besluten fattas. AI for Executives är ett sex dagar långt program som ger kunskap om och verktyg för att leda transformationen eller implementeringen av AI i din organisation.

Datum:

25-26 januari, 4-5 mars, 16-17 april, 19 juni 2024

Föreläsare:

Viktor Elliot med flera

Studietid:

6 dagar

Språk:

Svenska och engelska

Pris:

67 500 kr (exkl. moms), rabatter tillgängliga

Läs mer och boka

Innovationsledarskap

- kreativ problemlösning

Programmet utforskar principerna för innovation och kreativitet och beskriver hur processerna kan ledas effektivt. Två heldagar av föreläsningar och seminarier följs av en reflektionsperiod på en månad, då du förväntas arbeta i din egen organisation med en utmaning du själv valt. Dag 3 (halvdag) diskuterar vi resultat och reflekterar över vad vi lärt oss.

Datum:

16-17 april + 12 juni (halvdag), 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Leif Denti

Studietid:

2,5 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

20 900 kr exkl moms, inkl luncher

Läs mer och boka

Förändringsledning

En allt snabbare förändringstakt i omvärlden ställer nya krav på företag och dess individer. För framgång krävs en förmåga att justera och ibland radikalt förändra verksamheter utifrån nya förutsättningar. Programmet ger förståelse för förändringsledarskap, samt erbjuder verktyg och metoder för att praktiskt driva och lyckas med förändringsarbete.

Datum:

24-25 april, 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Jonas Fasth

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Läs mer och boka

New Pricing Practices in Digital Times

The programme identifies tremendous changes in pricing practice in the last 5-10 years resulting from new technology, advances in analytics, software, and data, presenting organizations with opportunities and the need to update their practices. The content of the programme aims to support leadership in organizations in building their pricing and revenue management capacity, new capabilities in product innovation, and marketing mix functions.

Datum:

13-14 maj, 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Lidija Polutnik

Studietid:

2 dagar

Språk:

Engelska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Läs mer och boka

För vem?

Våra öppna program har en längd på 1-2,5 dagar. De är utformade för ledare och nyckelpersoner som behöver kvalitetssäkrad kompetensutveckling inom ett specifikt område, men som kan ha svårt att få loss tid till egen utveckling. Undervisning sker på svenska och engelska, beroende på kurstillfälle.

Programmen erbjuder

  • Insikt i hur du leder komplexa strategiska och operationella verksamheter inom ett valt område
  • En djupdykning i den senaste forskningen inom området
  • En kombination av akademiskt och praktiskt angreppssätt, tillämpat genom nya verktyg
  • Möjlighet till benchmarking med ledare inom andra branscher

Vi erbjuder akademisk kvalitet

Öppna program vid Handelshögskolan i Göteborg skiljer sig på några distinkta vis från andra utbildningsprogram:

  • Vi är den första handelshögskolan i Sverige att inneha så kallad Triple Crown accreditation, en garanti för kvalitet i forskning och undervisning
  • Föreläsare på programmen är ledande forskare från Handelshögskolan i Göteborg samt från våra globala partneruniversitet