Öppna program

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en väl etablerad leverantör av högre ledarskapsutbildning. Våra utbildningar hjälper chefer, befattningshavare och nyckelpersoner i privat såväl som offentlig sektor att utveckla de färdigheter och tankesätt som de behöver för att framgångsrikt utveckla sina verksamheter.

Utöver Executive MBA-programmet och våra skräddarsydda program erbjuder vi även korta öppna program som är 1-2,5 dagar långa. Se hela utbudet nedan.

Unboxing marketing

- förstå och använd konsumentbeteenden och marknadstrender

Programmet baseras på den senaste forskningen och ger nya insikter om samhällstrender, marknader, varumärken och konsumenter – kunskaper som stärker beslutsfattare i att nå den fulla potentialen i sina erbjudanden, att skapa marknader och att utveckla produkter och tjänster.

Datum:

23-24 maj, 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Professor Benjamin Hartmann

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Läs mer och boka

Demystifying AI:

Förstå AI - möjligheter och begränsningar

Artificiell intelligens (AI) används till att skriva tal, analysera bilder och förutsäga aktiemarknaders utveckling. I det här programmet tittar vi på hur det går till och hur AI kan användas i deltagarnas organisationer. Du får förståelse för AI-teknikens möjligheter och begränsningar och hur du kan börja använda den.

Datum:

16-17 maj, 2024- på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Professor Miroslaw Staron

Studietid:

2 halvdagar

Språk:

Svenska

Pris:

8 900 kr exkl moms

Läs mer och boka

Strategi och hållbart värdeskapande

Att bryta mönster och skapa nya affärer

Programmet riktar sig till ledare som vill stärka sin kunskap och förmåga att leda strategiarbete med fokus på hållbart värdeskapande. I en turbulent omvärld måste företag utveckla och förnya sin affär. Deltagarna får förståelse för vad strategi är och varför det är viktigt, olika perspektiv på värdeskapande och verktyg för att identifiera vilka affärserbjudanden och förmågor som behöver utvecklas.

Datum:

4-5 juni, 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Universitetslektor Fredrik Lavén

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Läs mer och boka

Ekonomistyrning

- finansiella samband och nyckeltal

Programmet syftar till att på ett pedagogiskt sätt förklara de finansiella rapporter och nyckeltal som används inom affärslivet idag. Teori varvas med konkreta exempel från olika bolag och händelser. Som deltagare i programmet utvecklar du dina kunskaper på två nivåer för att också bättre förstå hur beslut påverkar verksamhetens ekonomi och resultat.

Datum:

18-19 april, 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Universitetsadjunkt Johan Åkesson

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Läs mer och boka

Business Model Innovation

Många framgångssagor inom företagsvärlden kan härledas till innovativa affärsmodeller: IKEA blev värdens största möbelföretag genom att inte sätta ihop möbler, Netflix har helt förändrat hur vi hyr film och TV-serier och Airbnb låter dig starta ditt eget hotell (eller generera intäkter från annars tomma rum i din bostad).

Datum:

14-15 maj, 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Universitetslektor Johan Brink

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Läs mer och boka

Framtidens Inköpare i Offentlig Sektor (FIOS)

Programmet syftar till att utveckla affärsmannaskapet hos dig som deltar, vare sig du är central inköpare, del av en institutionsledning eller inköpskoordinator. Genom att utveckla en affärsmässig blick för helheten kan inköpare ta bättre dagliga inköpsbeslut. Inom läroanstalter kan resurser då frigöras för forskning och utbildning inom existerande kostnadsbudgetramar.

Datum:

Augusti - december 2024 (preliminärt)

Föreläsare:

Mette Sjöberg Anthonsen, PhD

Studietid:

6 dagar

Språk:

Svenska & engelska

Pris:

25 950 kr exkl moms, inkl luncher

Läs mer och boka

Medvetet, modigt ledarskap

Programmet är utformat för ledare på alla nivåer som vill utveckla sig själv, sitt team och sin organisation med utgångspunkt i ökad självkännedom – och som behöver tid för reflektion och att få nya verktyg.

Datum:

6 maj, 2024 (1 tim online), 16-17 maj (Sankt Jörgen Park, Göteborg) + augusti (1 tim online)

Föreläsare:

Mette Anthonsen, PhD, och universitetslektor Rebecka Arman

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

17 900 kr exkl moms, inkl luncher och middag (kostnad för logi tillkommer)

Läs mer och boka

AI for Executives

– ta kontroll över AI-resan i din organisation

Ledningens engagemang i frågan om hur man ska arbeta med AI är nödvändigt och kunskapen om potentialen i AI behöver finnas där de strategiska besluten fattas. AI for Executives är ett sex dagar långt program som ger kunskap om och verktyg för att leda transformationen eller implementeringen av AI i din organisation.

Datum:

17-18 sep, 14-15 okt, 20-21 nov 2024 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt 19 mars (i Sthlm el. Gbg, att tillkännages)

Föreläsare:

Professor Robin Teigland med flera

Studietid:

6 dagar

Språk:

Svenska och engelska

Pris:

67 500 kr (exkl. moms), rabatter tillgängliga

Läs mer och anmäl intresse

Innovationsledarskap

- kreativ problemlösning

Programmet utforskar principerna för innovation och kreativitet och beskriver hur processerna kan ledas effektivt. Två heldagar av föreläsningar och seminarier följs av en reflektionsperiod på en månad, då du förväntas arbeta i din egen organisation med en utmaning du själv valt. Dag 3 (halvdag) diskuterar vi resultat och reflekterar över vad vi lärt oss.

Datum:

16-17 april + 12 juni (halvdag), 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Universitetslektor Leif Denti

Studietid:

2,5 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

20 900 kr exkl moms, inkl luncher

Läs mer och boka

Förändringsledning

En allt snabbare förändringstakt i omvärlden ställer nya krav på företag och dess individer. För framgång krävs en förmåga att justera och ibland radikalt förändra verksamheter utifrån nya förutsättningar. Programmet ger förståelse för förändringsledarskap, samt erbjuder verktyg och metoder för att praktiskt driva och lyckas med förändringsarbete.

Datum:

24-25 april, 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Universitetslektor Jonas Fasth

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Läs mer och boka

New Pricing Practices in Digital Times

The program highlights significant shifts in pricing practices over the past 5-10 years, driven by advancements in technology, analytics, and the rise of AI-powered tools. These changes offer organizations opportunities for growth as well as necessitating the modernization of their pricing capabilities and processes. Designed to empower organizational leadership, the program’s content equips participants with actionable knowledge for agile, dynamic, and deliberate pricing and revenue management strategies to increase sales and profits. Additionally, it provides insights for other business activities such as promotion, product innovation, and inventory management.

Datum:

13-14 maj, 2024 - på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Föreläsare:

Professor Lidija Polutnik

Studietid:

2 dagar

Språk:

Engelska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Läs mer och boka

För vem?

Våra öppna program har en längd på 1-2,5 dagar. De är utformade för ledare och nyckelpersoner som behöver kvalitetssäkrad kompetensutveckling inom ett specifikt område, men som kan ha svårt att få loss tid till egen utveckling. Undervisning sker på svenska och engelska, beroende på kurstillfälle.

Programmen erbjuder

  • Insikt i hur du leder komplexa strategiska och operationella verksamheter inom ett valt område
  • En djupdykning i den senaste forskningen inom området
  • En kombination av akademiskt och praktiskt angreppssätt, tillämpat genom nya verktyg
  • Möjlighet till benchmarking med ledare inom andra branscher

Vi erbjuder akademisk kvalitet

Öppna program vid Handelshögskolan i Göteborg skiljer sig på några distinkta vis från andra utbildningsprogram:

  • Vi är den första handelshögskolan i Sverige att inneha så kallad Triple Crown accreditation, en garanti för kvalitet i forskning och undervisning
  • Föreläsare på programmen är ledande forskare från Handelshögskolan i Göteborg samt från våra globala partneruniversitet