”Uppsatsen är en fantastisk möjlighet” Nya rön om digitaliseringsproblematik i färsk Executive MBA-uppsats

24 augusti 2022

Varför är det så svårt för produktorienterade företag att lyckas med digital transformation? Det ville Christian Grante och Nicholas Feeney, som i juni tog examen från Executive MBA-programmet på Handelshögskolan i Göteborg, veta. När det var dags för uppsatsen på programmets fjärde och sista termin tog de chansen att djupdyka i frågan. De beskriver arbetet med uppsatsen som lärorikt, intensivt och roligt. ”Om du själv investerar och anstränger dig så ger uppsatsarbetet väldigt mycket tillbaka”, säger de unisont.

Både Christian Grante och Nicholas Feeney hade upprepade gånger, var och en på sitt håll, noterat hur väletablerade och produktorienterade företag, trots mycket stora resurser, väldigt god kompetens och helt rätt tajming, misslyckades med att genomföra digital transformering.

– Min nyfikenhet väcktes bland annat av att företagen verkade göra det mesta rätt, och ändå misslyckades. Och i de fall där initiativen faktiskt genomfördes så förmådde man inte att ta betalt, utan gav bort sina lösningar, säger Christian Grante, Senior Specialist Autonomous Vehicle Systems på Combitech.

 

Från hur till varför

Inledningsvis tänkte de att uppsatsen skulle handla om hur de produktorienterade företagen borde ta sig an digitaliseringen. Men en genomgång av forskningslitteraturen visade att den informationen redan fanns. Då blev frågan om varför företagen misslyckas än mer intressant. För att ta reda på det studerade de digitaliseringsprojekt på två produktorienterade företag på djupet – och hittade en del svar.

– Vår målsättning var att kunna bidra till forskningen och när vi började analysera våra data kunde vi konstatera att vi faktiskt hade något nytt att beskriva. Kortfattat kan man säga att vi hittade tre huvudmekanismer bakom de återkommande problemen, mekanismer som handlar om styrning och kontroll, säger Nicholas Feeney, Director Marketing Communications på Cochlear.

De nya rönen visar att kontroll som tillämpas vid olika beslutspunkter påverkar digitaliseringsinitiativen och förskjuter dem bort från utforskandet av möjligheter att utnyttja digitala plattformar och öppen innovation. I stället dras de in i företagens etablerade produktvärdesflöde.

 

Utmanande slutsats

Vad kan då företagen göra för att undvika misslyckade digitaliseringsprojekt? Mot bakgrund av den kunskap de förvärvat under arbetet med uppsatsen menar Christian och Nicholas att det finns en relevant, om än kanske provocerande, motfråga: Ska de produktorienterade företagen ens försöka?

– Det finns en del som talar för att det kanske är bättre att de låter bli och i stället låter en annan aktör sköta det för dem, så som till exempel Samsung har gjort i sitt samarbete med Google, säger de båda.

 

Ny kunskap i aktuella ämnen

Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ges på halvfart under 21 månader. Det är uppdelat på fyra terminer med olika huvudteman; From strategy to action, Managing Functions, Navigating in a changing world och Renewing business & Thesis work. Den avslutande uppsatsen ger 15 akademiska högskolepoäng.

– Deltagarna tittar på befintlig forskning i ämnet som de valt för sin uppsats. Sedan kompletterar de med egna undersökningar och analyser. Christian och Nicholas uppsats är ett mycket gott exempel på uppsatser som bidrar med spännande ny kunskap inom aktuella områden rörande ledarskap och affärs- och organisationsutveckling, säger Håkan Ericsson, vd för GU Executive Education.

Christian och Nicholas har blivit uppmuntrade att ta sitt arbete vidare. Kanske kommer det en forskningsartikel baserad på uppsatsen – men de lovar inget.

 

Handledare i världsklass

En masteruppsats är ett stort arbete. För Christian och Nicholas var det inledningsvis en utmaning att hitta riktningen och formen. De överraskades av att det redan fanns så mycket forskning på området men också av hur roligt arbetet faktiskt var och hur mycket de själva fick ut av det. Samtidigt lovordar de sin handledare, professor Johan Magnusson, som också är ansvarig för utbildningsmodulen Digital Leadership på Executive MBA-programmet.

– Med tillgång till handledare av världsklass inom sina respektive ämnesområden är uppsatsen en fantastisk möjlighet. Jag har fått insikter som jag har nytta av varje dag och lärde mig så mycket mer än jag hade väntat mig. Nu förstår jag varför företagen, trots sina stora resurser, inte kan hantera detta och varför de tar de beslut de tar, säger Christian. Nicholas instämmer:

– Att skriva en masteruppsats är inte enkelt och det ska det inte vara. Men vi upplevde att processen i sig både guidar och stöttar på ett fascinerande sätt. Om man anstränger sig och lägger ner tiden som krävs så är det både roligt och absolut värt insatsen.

 

Nicholas Feeney och Christian Grante

 

För ytterligare information om Executive MBA-programmet, kontakta:

Peter Salomonsson, Sales & Business development manager

peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD

hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35