Oväntat stor nytta av erfarenheter från arbetet med uppsatsen i Executive MBA-programmet

30 maj 2022

Nästan sex år efter examen från Executive MBA-programmet på Handelshögskolan i Göteborg konstaterar Ulf Johannesson, idag vd på Arcam AB, att uppsatsskrivandet var det som gav allra mest på lång sikt. I sitt nuvarande uppdrag har han nytta av både ämnesinnehållet, metodiken och strukturen.

Efter att ha haft ledande roller inom flera olika funktioner som eftermarknad, försäljning, marknadsföring och produktledning, ville Ulf Johannesson fördjupa sina kunskaper. Åren 2014–2016 gick han Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

”Jag hade arbetat internationellt, haft personalansvar och gjort väldigt många olika saker. Utbildningen kompletterade mina breda praktiska erfarenheter med vetenskapligt baserad teoretisk kunskap.”

När Ulf Johannesson gick Executive MBA-programmet arbetade han på Emerson som, liksom hans nuvarande arbetsgivare GE Additive – Arcam EBM, har amerikanska ägare. Ulf Johannesson tror att det har spelat roll:
”På amerikanska företag vet man vad en Executive MBA-examen är. Ledare på positioner med ett stort och brett ansvar förväntas ha en sådan examen”, säger han och menar att många svenska företag skulle ha nytta av att vidga sin syn på högre utbildning.

”Vissa har förstått vad det ger att låta medarbetare gå ett Executive MBA-program. De jobbar långsiktigt och har det som återkommande inslag i sitt utvecklingsarbete.”

Programmets olika utbildningsmoduler ger olika mycket beroende på den egna bakgrunden och erfarenheten enligt Ulf Johannesson. Själv fick han bland annat med sig en bättre helhetssyn och en större verktygslåda.

”Utbildningen gjorde mig tryggare i ledarrollen. Jag fick större kunskap om en verksamhets olika delar och ett mer professionellt språk, jag kan föra diskussioner på hög nivå med olika specialister.”

 

Publicerad uppsats

Men det han kommer ihåg tydligast och mest har med sig i sin nuvarande roll är uppsatsarbetet. Till sin egen förvåning.

”Erfarenheten av uppsatsskrivandet har visat sig mycket mer användbar än jag trodde då. Vi skrev om beslutsfattande inom produktutveckling och det ämnet är väldigt relevant för det jag gör nu. Men det handlar lika mycket om metodiken och strukturen. Om jag ska utarbeta och formulera något lite större så använder jag arbetssättet från uppsatsen, och jag går ofta tillbaka till den modell som jag utvecklade i uppsatsen. Dessutom befinner jag mig i en högteknologisk verksamhet med många forskare. Erfarenheten från uppsatsskrivandet gör att jag förstår hur de, med sin akademiska bakgrund, tänker och agerar.”

Uppsatsarbetet, som omfattar 15 av programmets totalt 60 högskolepoäng, infaller under Executive MBA-programmets sista termin. Deltagarna skriver enskilt eller tillsammans med en annan deltagare, under handledning av forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ulf Johannessons uppsats, som han skrev tillsammans med Anne-Cathrine Thore Olsson från Volvo Cars, är en av få från Executive MBA-programmet som har publicerats. Den vetenskapliga rapporten publicerades i tidskriften ”International Journal of Managing Projects in Business”, Vol. 11 No. 4, 2018, under titeln ”Decision-making and cost deviation in new product development projects”.

 

Resultat i nivå med egen ansträngning

Ulf Johannesson har fortfarande kontakt med några av de han gick Executive MBA-programmet tillsammans med.

”Det är personer som jag vet vad de går för. Även om vi inte hörs av så ofta så kan jag lyfta luren och snabbt stämma av en fråga eller situation jag har med någon som är helt neutral i ärendet och kan komma med kloka tankar.”

Den som funderar på att gå ett Executive MBA-program får av Ulf Johannesson uppmaningen att verkligen gå in för det.

”Utbildningen tar tid och det är viktigt att familj, arbetsgivare och vänner är medvetna om det. Det är och ska vara krävande. Det kanske går att slinka igenom med en mindre egen insats men då blir också den långvariga effekten betydligt mindre. Jag hade kunnat få med mig ett snyggt examensbevis även med ett mindre engagemang – istället fick jag med mig mycket mer än så.”

 

Ulf Johannesson

 

För ytterligare information om ledarutbildningar hos GU Executive Education, kontakta:

Peter Salomonsson, Sales & Business development manager

peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD

hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35