Deltagarprofiler

Deltagarna på Executive MBA-programmet representerar ett brett urval av utbildnings- och yrkesbakgrunder. Några exempel är juridik, teknik, nationalekonomi, arkitektur och samhällsvetenskap. Den mångfacetterade sammansättningen gör att problem belyses från flera perspektiv och skapar givande diskussioner.

Läs mer om våra tidigare deltagare här

Statistik för Executive MBA-programmet 2022-2024:

Antal deltagare 22
Antal organisationer representerade 19
Genomsnittligt antal år arbetslivserfarenhet 18
Genomsnittligt antal år ledarerfarenhet 9
Antal arbetade år, lägst-högst 8-32
Medelålder 42
Åldersspann 32-50
Kvinnliga deltagare 27%
Deltagare med internationell bakgrund 41%