Skräddarsydda program

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en väletablerad leverantör av ledarutbildning, som gör det möjligt för ledare och chefer inom privat och offentlig sektor att förvärva de kunskaper som är nödvändiga för att kontinuerligt framgångsrikt kunna utveckla sina verksamheter.

Våra skräddarsydda program utgör tillsammans med Executive MBA-programmet och de öppna programmen hörnstenarna i vår utbildningsportfölj.

Se exempel på tidigare program

För vem?

De skräddarsydda programmen är utformade för våra kunder som vill investera i kostnadseffektiv kompetensutveckling för ledare inom i princip alla funktioner inom en organisation som exempelvis HR, finans, IT, juridik samt forskning och utveckling.

Vi utformar våra skräddarsydda program tillsammans med våra kunders enligt deras uttalade behov. Programmen är mellan 2-15 dagar långa, uppdelade i flera moduler och sträcker sig över en period på 3-9 månader. Programmen ges på svenska eller engelska, beroende på önskemål.

Vad programmen ger

Deltagare på våra skräddarsydda program ger:

  • Utvecklad förmåga att kunna hantera komplexa strategiska och operativa frågor inom alla relevanta områden inom företagsledning
  • En djupgående uppdatering av den senaste forskningen inom ledarskap
  • En kombination av akademisk stringens och praktisk relevans, kontinuerligt tillämpad i kursuppgifter samt i ett examensarbete
  • Möjlighet att skapa värdefulla nätverk med de övriga 16-20 programdeltagarna

Det unika med oss

  • Som leverantör av ledarutbildningar är kvaliteten på våra program förankrade i Handelshögskolans s.k. Triple Crown-ackreditering. Vi är stolta över att vara den första handelshögskolan i Sverige och en av endast 100 i världen som tilldelats denna ackreditering
  • Våra föreläsare är ledande forskare från Handelshögskolan samt vårt globala nätverk av partneruniversitet
  • Programmen kan utformas för att inkludera högskolepoäng