Deltagare Executive MBA 2022-2024

Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en väletablerad leverantör av ledarutbildning, som gör det möjligt för ledare och chefer inom privat och offentlig sektor att förvärva de kunskaper som är nödvändiga för att kontinuerligt framgångsrikt kunna utveckla sina verksamheter.

Executive MBA-programmet, sedan 2013 ackrediterat av AMBA (Association of MBAs), är flaggskeppet i vår utbildningsportfölj som också inkluderar företagsanpassade program och öppna kortare program.

Klicka här för att beställa mer information

För vem?

Vårt Executive MBA-program är ett deltidsprogram som löper över 21 månader och är utformat för dig som företagsledare och chef med minst tre års ledarerfarenhet. Du och din organisation är redo att investera i ditt nästa karriärsteg genom byggandet av en solid kompetensplattform. Programmet levereras helt på engelska.

Nästa program startar 3 oktober 2024

Vänligen observera att vi använder rullande antagning och behandlar ansökningar löpande så länge platser finns kvar. Det finns ingen formell sista ansökningsdag.

Ansökan och antagning

Läs broschyren för Executive MBA-programmet 2024-2026

Vill du få ett tryckt exemplar av broschyren för Executive MBA-programmet 2024-2026?
Kontakta Peter Salomonsson:

Mobil: +46 708 62 48 60
peter.salomonsson@handels.gu.se

Kontakta oss idag!

Peter Salomonsson, försäljnings- och affärsutvecklingschef

Mobil: +46 708 62 48 60
peter.salomonsson@handels.gu.se

Håkan Ericson, VD

Mobil: +46 709 50 63 35
hakan.ericson@handels.gu.se

Vad programmet ger

  • Utvecklad förmåga att kunna hantera komplexa strategiska och operativa frågor inom alla relevanta områden inom företagsledning
  • En djupgående uppdatering av den senaste forskningen inom ledarskap
  • En kombination av akademisk stringens och praktisk relevans, kontinuerligt tillämpad i kursuppgifter samt i ett examensarbete
  • Möjlighet att knyta värdefulla och långvariga kontakter med de övriga 20–30 programdeltagarna
  • Personlig utveckling!

Det unika med oss

  • Som leverantör av ledarutbildningar är kvaliteten på våra program förankrade i Handelshögskolans s.k. Triple Crown-ackreditering. Vi är stolta över att vara den första handelshögskolan i Sverige och en av endast 100 i världen som tilldelats denna ackreditering
  • Ett globalt synsätt: 60% av föreläsarna på programmet kommer från partneruniversitet världen över och du får möjlighet att studera vid ledande universitet i Asien
  • Programmet ger en akademisk examen värd 60 högskolepoäng (hp)