Öppet program

Förändringsledning

En allt snabbare förändringstakt i omvärlden ställer nya krav på företag och dess individer. För framgång krävs en förmåga att justera och ibland radikalt förändra verksamheter utifrån nya förutsättningar.

Föreläsare:

Universitetslektor Jonas Fasth

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Boka Ansök om mer information

En allt snabbare förändringstakt i omvärlden ställer nya krav på företag och dess individer. För framgång krävs en förmåga att justera och ibland radikalt förändra verksamheter utifrån nya förutsättningar. Det finns studier som visar att upp till 70% av förändringsarbeten misslyckas med att nå de uppsatta målen. De huvudsakliga orsakerna är sällan tekniska problem eller brist på resurser. Det som saknas är däremot ofta ett aktivt och tydligt ledarskap. Att driva igenom ett förändringsarbete och arbeta med en effektiv förändringsledning kräver förberedelse, styrning och ledning.

I programmet varvas inslag av föreläsning med diskussioner. Syftet är att deltagarna skall bygga upp sig egen förståelse för förändringsledarskap, samt att erbjuda verktyg och metoder för att praktiskt driva och lyckas med förändringsarbete.

Deltagarna utvecklar, utifrån såväl forskningsrön som egna och övriga deltagares erfarenheter, sin individuella och konkreta förändringsmodell att utgå från vid framtida förändringsarbeten.

Föreläsare: Jonas Fasth

Jonas Fasth är verksam som forskare och lärare i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar främst om hur ledare involverar medarbetare och externa aktörer i strategiskt arbete, hur företag hanterar krissituationer samt ledarskapets utmaningar. Jonas har också erfarenheter från arbete inom koncernledningar och styrelser i kunskapsorganisationer. Uppdragen har framför allt bestått av att utveckla verksamheters arbetsmetoder och kompetens kring strategi- och förändringsarbete. Dessutom anlitas Jonas som konsult med fokus på tillväxt och strategiska processer i företag.

Baserat på såväl forskning som över 25 års erfarenhet som konsult har han bland annat skrivit böckerna: ”Management av tillväxtföretag – vad visar forskningen”, ”Företagsledares arbete och tillväxt”, ”Praktiskt strategiarbete”, ”Lilla boken om marknadsföring”, ”Tillväxtföretagens grunder” och ”Strategiarbetets grunder”.

Jonas kompetens är både teoretisk och konkret vilket gör att han skapar en givande länk mellan den akademiska världen och näringslivet.  

 

Målgrupp:
Alla ledare som driver förändringsarbete.

Datum och plats:
24-25 april, 2024 – på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

 

SCHEMA DAG 1 FM
Att bädda för förändring:

 • att förstå förändringens utmaningar.
 • om olika perspektiv på förändring och ledarrollen
 • att identifiera förändringens drivkrafter
 • om betydelsen av att ha rätt människor med sig på resan
 • att blanda personligheter med en genuin vilja att utvecklas

SCHEMA DAG 1 EM
Att styra förändring:

 • om förändringens ramverk
 • betydelsen av en tydlig riktning och lagom utmanande mål
 • att identifiera och fokusera på det som är kritiskt

SCHEMA DAG 2 FM
Att styra förändring forts:

 • att skapa kausala kedjor mellan mål och aktiviteter
 • att styra med hjälp av värdefulla värderingar
 • vikten av att balansera planering och lärande

SCHEMA DAG 2 EM
Att leda förändring:

 • Ledarens roll vid förändring
 • om att skapa villkor för prestation
 • RIIK-modellen
 • dialogens betydelse
 • betydelsen av symboliskt ledarskap

 

Boka plats

 • Välj kurstillfälle *

 • Deltagare *

 • Faktureringsadress *

 • Allmänna villkor *

Allmänna villkor för anmälan till öppet program

En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till det öppna programmet. Bekräftelsen innehåller all praktisk information. Vi skickar faktura på programavgiften 14 dagar innan programstart. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt program, vilket i sådana fall meddelas snarast via mail.

Avbokning

Avbokning måste ske skriftligt och kan göras utan kostnad upp till 28 dagar innan programstart. Återbud inom 14-27 dagar innan programstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.

Förfrågan om mer information

Använd formuläret nedan så återkommer vi till dig med mer information om våra öppna program.

*” anger obligatoriska fält