Öppet program

Ekonomistyrning – finansiella samband och nyckeltal

Programmet syftar till att på ett pedagogiskt sätt förklara de finansiella rapporter och nyckeltal som används inom affärslivet idag. Teori varvas med konkreta exempel från olika bolag och händelser. Du utvecklar dina kunskaper på två nivåer för att också bättre förstå hur beslut påverkar verksamhetens ekonomi och resultat.

Föreläsare:

Universitetsadjunkt Johan Åkesson

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Boka Ansök om mer information

Programmet syftar till att på ett pedagogiskt sätt förklara de finansiella rapporter och nyckeltal som används inom affärslivet idag. Teori varvas med konkreta exempel från olika bolag och händelser. Du utvecklar dina kunskaper på två nivåer för att också bättre förstå hur beslut påverkar verksamhetens ekonomi och resultat.

Dels från ett makroekonomiskt tänkande, där verksamheten analyseras med ett strategiskt perspektiv kring hur olika resurser används och utvecklas och dels baseras på ett företagsekonomiskt ramverk där förståelse skapas för hur olika beslut påverkar de grundläggande ekonomiska sambanden såsom lönsamhet, kassaflöde och finansiell balans.

Föreläsare: Johan Åkesson

Johan Åkesson är ekonomie licentiat i företagsekonomi med 25 års erfarenhet som föreläsare och som managementkonsult. Han är specialist på ledning och ekonomistyrning. Johan utsågs så sent som 2018 till Årets Lärare av studenterna på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Johan är också sedan flera år en högt uppskattad föreläsare på ledarprogram för organisationer som Volvo Cars, SKF, IKEA, Investment AB Latour, Capio, VGR och Göteborgs stad, samt från 2019 på Executive MBA- programmet (60 hp) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han ansvarar för kursen i Management Accounting.

Målgrupp:
Personal på ledande positioner med direkt eller indirekt ansvar över verksamhetens ekonomi och resultat. Programmet är branschoberoende.

SCHEMA DAG 1 och 2
Från övergripande ekonomiska samband till att förstå och utveckla ett företags lönsamhet

  • Det ekonomiska systemet – hur ett företags ekonomi utvecklas över tid
  • Företagens roll i det ekonomiska systemet – möjliga strategiska val
  • Grundläggande finansiella samband – resultat, kassaflöde och finansiell balans
  • Att läsa en årsredovisning och hur man beräknar och använder finansiella nyckeltal för lönsamhet och bedömer det ekonomiska tillståndet i ett företag
  • Användning av finansiella ekonomistyrningsmodeller för att skapa lokal medvetenhet om vad som driver resultat och lönsamhet

Datum och plats:

21-22 november, 2024 – på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Boka plats

  • Välj kurstillfälle *

  • Deltagare *

  • Faktureringsadress *

  • Allmänna villkor *

Allmänna villkor för anmälan till öppet program

En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till det öppna programmet. Bekräftelsen innehåller all praktisk information. Vi skickar faktura på programavgiften 14 dagar innan programstart. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt program, vilket i sådana fall meddelas snarast via mail.

Avbokning

Avbokning måste ske skriftligt och kan göras utan kostnad upp till 28 dagar innan programstart. Återbud inom 14-27 dagar innan programstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.

Förfrågan om mer information

Använd formuläret nedan så återkommer vi till dig med mer information om våra öppna program.

*” anger obligatoriska fält