Våra föreläsare

Föreläsarna på Executive MBA-programmet är knutna till Handelshögskolan samt vårt globala nätverk av partneruniversitet. På så sätt kan vi erbjuda djupgående insikter i den senaste internationella forskningsrönen. Föreläsarna är mycket uppskattade för deras engagemang och förmåga att främja givande diskussioner mellan deltagarna.

Klicka här för att ladda ner en lista på föreläsarna på Executive MBA-programmet