Öppet program

Business Model Innovation

Många framgångssagor inom företagsvärlden kan härledas till innovativa affärsmodeller: IKEA blev värdens största möbelföretag genom att inte sätta ihop möbler, Netflix har helt förändrat hur vi hyr film och TV-serier och Airbnb låter dig starta ditt eget hotell (eller generera intäkter från annars tomma rum i din bostad).

Föreläsare:

Johan Brink

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Boka

Många framgångssagor inom företagsvärlden kan härledas till innovativa affärsmodeller: IKEA blev värdens största möbelföretag genom att inte sätta ihop möbler, Netflix har helt förändrat hur vi hyr film och TV-serier och Airbnb låter dig starta ditt egna hotell (eller generera intäkter från annars tomma rum i din bostad).

Business model innovation avser att utmana sättet hur organisationer skapar, levererar och tillgodogör sig kundvärde. Många organisationer har svårt med lateralt tänkande – att “tänka utanför ramarna” – och de upplever svårigheter med att tänka i termer av affärsmodeller och är istället alltför produktorienterade. De saknar ofta de rätta verktygen för att ställa om sitt tänkande.

I detta tvådagarsprogram kommer vi utforska vilka möjligheter din organisation har att utmana och ändra er affärsmodell. Genom grupparbeten och djupgående diskussioner utmanas din syn på kundvärde och du får konkreta verktyg och ramverk för att kunna förbättra din organisations affärsmodell.

Föreläsare: Johan Brink

Johan Brink är universitetslektor på avdelningen för innovation och entreprenörskap på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskningsområden innefattar innovation, kunskapsbaserat entreprenörskap samt strategiskt ledarskap.

Han är för närvarande ansvarig för masterprogrammet ”Innovation and Industrial Management”, där han bland annat föreläser på kurserna Strategic Management och Operations Management. Johan har också erfarenhet från arbete som managementkonsult inom både den privata och offentliga sektorn.

Målgrupp:
Ledare och beslutsfattare som letar efter nya sätt för sina organisationer att skapa, leverera och tillgodogöra sig kundvärde.

Datum och plats:
14-15 maj, 2024 – på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

 

SCHEMA DAG 1 FM

 • Hur du skapar djupgående insikt om vikten av kundvärde genom att förstå kundens yrkesroll,
 • Hur du genom systematisk diskussion med din kund om utmaningar och möjligheter skapar empati för kunden och bygger nya insikter.

SCHEMA DAG 1 EM

 • Hur insikter om kundvärde kan utvecklas till ett eller
  flera värdeerbjudanden,
 • Utforska vilka möjligheter din organisation har till
  förbättring, utveckling och expansion

SCHEMA DAG 2 FM

 • Hur en organisation använder sig av affärsmodeller för
  att skapa, leverera och tillgodogöra sig kundvärde,
 • Hur du med hjälp av en så kallad Business Model Canvas
  kan beskriva och visualisera din organisations nuvarande
  affärsmodell.

SCHEMA DAG 2 EM

 • Hur du förbättrar din affärsmodell genom att introducera
  och stimulera möjligheter till förändring,
 • Utforska vidare hur identifiering av dessa möjligheter till
  förändring kan bidra till en innovativ affärsmodell.

Boka plats

 • Välj kurstillfälle *

 • Deltagare *

 • Faktureringsadress *

 • Allmänna villkor *

Allmänna villkor för anmälan till öppet program

En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till det öppna programmet. Bekräftelsen innehåller all praktisk information. Vi skickar faktura på programavgiften 14 dagar innan programstart. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt program, vilket i sådana fall meddelas snarast via mail.

Avbokning

Avbokning måste ske skriftligt och kan göras utan kostnad upp till 28 dagar innan programstart. Återbud inom 14-27 dagar innan programstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.