Fyra terminer som kommer ändra din syn på ledarskap

Programmet bygger på den senaste forskningen kring ledarskap och är utformat för att skapa färdigheter som gör att du som deltagare ska kunna ta dig an nuvarande utmaningar och utforska nya möjligheter i din yrkesroll.

Programmet innefattar fyra terminer och sträcker sig totalt över 21 månader. Du får möjlighet att utveckla din förståelse för ledarskap och hur olika funktioner inom en organisation fungerar och kan styras på ett effektivt sätt. Programmet utforskar hur modernt ledarskap kan hjälpa organisationer att på ett bättre sätt navigera de finansiella, juridiska och sociala förändringar som en globaliserad/turbulent värld innebär. För att få ett globalt perspektiv på affärskultur åker vi två gånger under programmets gång till Asien – en gång till Singapore och en gång till Indien. Under programmets sista termin skriver deltagarna en examensuppsats värd 15 högskolepoäng.

Termin 1 – Från strategi till handling

Läs vidare

Termin 2 – Hantera funktioner

Läs vidare

Termin 3 – Navigera i en föränderlig värld

Läs vidare

Termin 4 – Förnyelse av verksamheten

Läs vidare