Open-enrolment

Förändringsledning

En allt snabbare förändringstakt i omvärlden ställer nya krav på företag och dess individer. För framgång krävs en förmåga att justera och ibland radikalt förändra verksamheter utifrån nya förutsättningar.

Lecturer:

Jonas Fasth

Study time:

2 days

Language:

Swedish

Price:

16 900 SEK (excl. VAT)

Book

En allt snabbare förändringstakt i omvärlden ställer nya krav på företag och dess individer. För framgång krävs en förmåga att justera och ibland radikalt förändra verksamheter utifrån nya förutsättningar. Det finns studier som visar att upp till 70% av förändringsarbeten misslyckas med att nå de uppsatta målen. De huvudsakliga orsakerna är sällan tekniska problem eller brist på resurser. Det som saknas är däremot ofta ett aktivt och tydligt ledarskap. Att driva igenom ett förändringsarbete och arbeta med en effektiv förändringsledning kräver förberedelse, styrning och ledning.

Under dagarna varvas inslag av föreläsning med diskussioner. Syftet är att deltagarna skall bygga upp sig egen förståelse för förändringsledarskap, samt att erbjuda verktyg och metoder för att praktiskt driva och lyckas med förändringsarbete.

Faculty: Jonas Fasth

Jonas Fasth är verksam som forskare och lärare i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och som konsult med fokus på tillväxt och strategiska processer i företag. Intresseområden som bl. a har resulterat i böckerna ”Företagsledares arbete och tillväxt”, ”Praktiskt strategiarbete”, ”Lilla boken om marknadsföring”, ”Tillväxtföretagens grunder” och ”Strategiarbetets grunder”.
Jonas har också erfarenheter från arbete inom koncernledningar och styrelser i kunskapsorganisationer. Uppdragen har framför allt bestått av att utveckla verksamheters arbetsmetoder och kompetens kring strategi- och förändringsarbete. Med erfarenheter från näringslivet och akademiska världen besitter han en kompetens som är både teoretisk och konkret vilket gör att han skapar en givande länk mellan den akademiska världen och näringslivet, och förklarar krångliga teorier och forskning på ett konkret och lättbegripligt sätt.

Målgrupp:
Alla ledare som driver förändringsarbete.

SCHEMA DAG 1 FM
Att bädda för förändring:

 • att förstå förändringens utmaningar.
 • om olika perspektiv på förändring och ledarrollen
 • att identifiera förändringens drivkrafter
 • om betydelsen av att ha rätt människor med sig på resan
 • att blanda personligheter med en genuin vilja att utvecklas

SCHEMA DAG 1 EM
Att styra förändring:

 • om förändringens ramverk
 • betydelsen av en tydlig riktning och lagom utmanande mål
 • att identifiera och fokusera på det som är kritiskt

SCHEMA DAG 2 FM
Att styra förändring forts:

 • att skapa kausala kedjor mellan mål och aktiviteter
 • att styra med hjälp av värdefulla värderingar
 • vikten av att balansera planering och lärande

SCHEMA DAG 2 EM
Att leda förändring:

 • Ledarens roll vid förändring
 • om att skapa villkor för prestation • RIIK-modellen
 • dialogens betydelse
 • betydelsen av symboliskt ledarskap

Datum och plats:
6-7 mars, 2023 – online
eller
2-3 maj, 2023 – på Handelshögskolan

 

Reserve seat

 • Select course date *

 • Participant *

 • Billing address *

 • Terms and conditions *

General conditions for applying to open-enrolment programmes

Once we receive your application, you will receive a confirmation by e-mail. The confirmation will contain all practical information. We will send you an invoice for the programme fee 14 days before it starts. Should there be too few applications, we reserve the right to cancel the programme. In such case, you will be notified by e-mail.

Cancellation

In case you wish to cancel your application a written cancellation needs to be sent via e-mail. This can be done without cost up to 28 days before programme start. Cancellation within 14-27 days before programme start will be charged with 50% of the programme fee. Cancelling less than 14 days means the entire fee will be charged. In case of cancellation, you are welcome to find a replacement to take your seat.