Webbinarium: ”Att leda i coronatid” – experter från Göteborgs universitet lyfte fram mänskliga aspekter

5 maj 2020

Ett hundratal personer deltog den 16 april när Göteborgs universitet, via GU Executive Education, bjöd in till ett webbinarium om ”Att leda i coronatid”. Tre experter från lika många fakulteter vid universitetet delade med sig av insikter och råd om hur ledare bäst kan fungera i coronatid. Mycket handlade om att stärka sig själv som ledare och att förstå behoven bakom beteenden.

Webbinariet inleddes med en enkätfråga till deltagarna. Den visade att det största dilemmat just nu för de flesta (49 %) är ”svårigheten att fatta beslut under osäkerhet”. Frågorna som deltagarna ställde till expertpanelen handlade bland annat om hur man bäst leder och stöttar medarbetare på distans och om hantering av uppsägningar.

Expertpanelen: Leif Denti, Mette Anthonsen och Thomas Jordan

Panelen, tre experter och forskare från olika fakulteter vid Göteborgs universitet som alla på olika sätt är knutna till GU Executive Educations ledarprogram, tog sig an de olika frågorna från sina respektive horisonter och kompetenser.

Leif Denti, lektor vid Psykologiska institutionen, belyste bland annat psykologin som uppstår i osäkerhet, hur man kan stötta medarbetare som arbetar hemma och som saknar arbetsplatsens strukturer och vad forskningen säger om psykologiska effekter av att vara i karantän.

Mette Anthonsen, doktor i statsvetenskap och professionell coach vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, fokuserade på vikten av att man som ledare tar hand om sig själv för att stå stark under stress och förändring och gav konkreta tips på hur man åstadkommer detta.

Thomas Jordan, docent i arbetsvetenskap, pekade på vanliga misstag i dialogen med medarbetare, särskilt i tider som präglas av snabb förändring, och gav tydliga råd kring hur man kan arbeta för att förbättra den.

”Vi är väldigt nöjda med webbinariet. Det känns bra att kunna dela med sig av samlad akademisk kunskap, som vi upplever efterfrågas i samband med de förändringar och utmaningar som coronapandemin för med sig för så många. Gensvaret var mycket positivt, både i form av antalet deltagare och uppskattande kommentarer i efterhand. Det är inte omöjligt att vi arrangerar något liknande igen”, säger Håkan Ericson, VD GU Executive Education, som också ledde webbinariet.

Ett inlägg på LinkedIn från en deltagare summerade: ”Alltså extra viktigt nu att samla bred kompetens och olika perspektiv inför beslutsfattande, att fatta beslut i dialog om utrymme och förutsättningar finns, att vara beredd att utvärdera resultatet av beslutet och fatta nya/ändra beslut om det krävs. Genomförandet blir ett lärande där osäkerheten utforskas”.

Expertpanelen:

Mette Anthonsen är doktor i statsvetenskap och jobbar som professionell coach (PCC) vid Externa Relationer, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har i ett decennium faciliterat ledarskapsutveckling av team och individer, i Sverige och internationellt.

Leif Denti är universitetslektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hans forskning rör ledarskap, tillit och innovation i både den offentliga och i den privata sektorn

Thomas Jordan är docent och universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har sedan början av 1990-talet forskat och utbildat om konflikthantering, kommunikation, organisatorisk och social arbetsmiljö, samt vuxenutveckling. Han är sedan 2005 även verksam utanför universitetet genom fortbildning och handledning av organisationskonsulter, personalspecialister, chefer och andra målgrupper.