Uppskattat seminarium om AI för alumner från Executive MBA-programmet

22 december 2020

Den 15 december arrangerades halvdagsseminariet AI for Decision Makers – A practical introduction seminar för alumner från Executive MBA-programmet. Seminariet behandlade AI – både vad det faktiskt är och hur en verksamhet behöver organisera sig för att implementera det.

AI for Decision Makers – A practical introduction seminar presenterades av Miroslaw Staron, professor vid IT-fakulteten vid Göteborgs universitet, vars forskning bland annat handlar om hur AI kan användas i mjukvaruutveckling. Inför seminariet fick alla deltagare dels inläsningsmaterial dels uppgiften att ha med sig ett exempel på område i den egna verksamheten som de såg som möjligt att implementera AI på. Två av deltagarna var Felix Törner, alumn från programmet 2018-2020 och Gudrun Bragadottir, alumn från programmet 2012-2014.

 

Felix Törner tog sin Executive MBA-examen i våras. Hans masteruppsats handlade just om utmaningar och möjligheter i samband med införande av artificiell intelligens, AI, i svenska organisationer.

”Jag uppskattade särskilt att Miroslaw Staron uppmuntrade till fortsatt dialog och kontakter efter seminariet för diskussion kring våra egna case – en väldigt viktig möjlighet. Det var ett bra seminarium som gav mig nya insikter”, säger Felix Törner och fortsätter:

Felix Törner

”Jag tar också med mig hans beskrivning av utmaningen med att börja arbeta med AI; att den inte ligger i tekniken utan i de mjuka värdena som organisationers kultur, förståelse och arbetssätt. Det knyter an till vad jag skrev om i min masteruppsats.”

GU Executive Education arrangerar löpande event och seminarier för alumner i syfte att uppmuntra fortsatt nätverkande och lärande. Det värdesätter Felix Törner.

”Ett sådant här seminarium ger absolut ett mervärde och är en slags fortsättning på programmet. Vi behöver ständigt lära för livet och alumneventen som GU Executive Education erbjuder är en bra form för det.”

 

Gudrun Bragadottir, chef för Sales and Partners på it-företaget Avondale, tog sin Executive MBA-examen 2014. Hon deltar gärna på de seminarier som GU Executive Education arrangerar för alumner från Executive MBA-programmet.

”Det var väldigt givande att ta del av andras exempel och tankar kring implementering av AI och att få höra Miroslaw Starons råd till alla. Han gav vägledning om till exempel vilka algoritmer som var relevanta i de olika fallen. Vi fick praktiska verktyg och en bra inblick i ämnet på kort tid”, säger Gudrun Bragadottir.

”AI är ett typiskt exempel på begrepp inom it som dyker upp och blir väldigt heta. Alla pratar om det men få vet hur det faktiskt fungerar och vilka frågeställningar en organisation behöver tänka på inför en implementering, vilken mognadsgrad som behövs. Det lärde vi oss om under seminariet, det abstrakta blev konkret och vi fick med oss mycket som hjälper beslutsfattare som inte är it-experter men behöver kunskap för att bli kompetenta inköpare av AI.”

Gudrun Bragadottir

Gudrun Bragdadottir uppskattar seminarierna som arrangeras för alumner både för nätverksmöjligheterna de bjuder och för att de ger ny och kvalificerad kunskap inom aktuella områden.

”Att gå en Executive MBA är att vara med om en fantastisk omvärldsbevakning och seminarierna är en slags fortsättning på det.”

 

 

 

Mer om Gothenburg Executive MBA

Mer om GU Executive Education

 

För ytterligare information om Gothenburg Executive MBA, kontakta:

Peter Salomonsson, Sales & Business development manager

peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD

hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35