Undervisning för Executive MBA i Göteborg flyttades från klassrum till online — utbildning, nätverkande och internationellt utbyte trots coronapandemi

26 mars 2020

Med särskilt fokus på Asien, undervisande professorer från flera kontinenter och deltagare från olika länder är den internationella karaktären utmärkande för Executive MBA-utbildningen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Coronapandemin har dock skapat nya utmaningar. Utbildningen under resten av vårterminen har därför flyttats från klassrummet till nätet. Modern digital mötesteknik gör att inlärning och interaktion inom gruppen kan bibehållas online.

Executive MBA 2019-2021-klassens virtuella klassrum

Executive MBA-utbildningen ges på deltid och deltagarna träffas i vanliga fall på Handelshögskolan i Göteborg tre dagar var tredje vecka. Torsdag-lördag förra veckan skulle de 20 deltagarna i kursen 2019-2021 samlats för programmodulen Marketing. Professor Lidija Polutnik vid Babson College i Boston, som ansvarar för modulen, var planerad att resa in från USA och föreläsa för gruppen i Göteborg. Detta har utbrottet av coronaviruset satt stopp för. Det hindrade dock inte modulens genomförande.

Professor Lidija Polutnik

Istället stannade nu professor Polutnik i Boston och modulen genomfördes helt online där deltagarna fick sin undervisning och virtuellt kunde interagera med varandra, utan att befinna sig på campus.

”Jag är mycket nöjd med resultatet efter att ha genomfört Executive MBA-utbildningens Marketing-modul online. Det fungerade helt utan krångel. Våra seminarier var väldigt interaktiva och ledde till givande diskussioner om prissättning och andra marknadsföringsfrågor som knöt ihop teori med praktisk tillämpning inom en rad branscher, både B2B och B2C”, kommenterar professor Lidija Polutnik.

”Bytet till den digitala utbildningsplattformen gick friktionsfritt, det kändes faktiskt mer som att ha en konversation snarare än en lektion. Formatet bidrog till värdefulla insikter inom marknadsföring, särskilt gällande strategisk prissättning”, säger Anders Hestner, General Manager, Oxygen Therapy, Mölnlycke Health Care.

Executive MBA-deltagare Anders Hestner

”Vi kunde genomföra utbildningen trots reseförbud och utan att utsätta våra deltagare och föreläsare för smittorisken som skulle uppstått om vi träffades. Med början förra veckan sker all vår undervisning online”, säger Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education och fortsätter:

”Pedagogiken fungerade även i det digitala formatet. Vi fick anpassa schemat till tidsskillnaden mellan Boston och Göteborg och deltagarna kom överens om regler för mötet och testade tekniken en kort stund innan det första seminariet började. Diskussionerna är viktiga, professor Polutnik ville absolut att passen skulle vara lika interaktiva som vanligt. Det var utmanande att med kort varsel testa ett nytt format, men vi är nöjda med resultatet”.

Göteborgs universitet använder Zoom som plattform för online-möten.