Trygg i ledarrollen med examen från Executive MBA

26 juni 2023

När Joakim Lindholm tog klivet från rollen som sales director till managing director för Altair Engineering AB gjorde det skillnad att ha en examen från Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborg universitet. ”Utbildningen gav mig en bas som skapar trygghet i de många olika situationer och frågeställningar jag ställs inför i den här rollen”, säger han.

2012, efter flera års mycket tekniskt ingenjörsarbete, tackade Joakim Lindholm ja till ett jobb på Altair som främst handlade om försäljning. Det medförde ett växande intresse för affärer, företagande och ledarskap – och funderingar på en bra kompletterande utbildning på avancerad nivå.

”Jag ville bredda min kompetens och förbättra mitt ledarskap för att kunna ta mig an mer strategiska uppgifter och ta ett mer övergripande ansvar. Altair utvecklar världsledande mjukvara för såväl fysikbaserad simulering samt AI. Därför är fysik, matematik och teknologi i allmänhet helt centralt för vår affär, så den civilingenjörsutbildning jag har sedan tidigare är av stor vikt. Däremot saknade jag det teoretiska ramverket och den överskådliga förståelsen för alla de aspekter som ingår i att leda och driva en verksamhet.”

Bättre samarbete
Hösten 2016 började Joakim Lindholm på Executive MBA-programmet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Då arbetade han som area sales manager och vid tiden för examen våren 2018 fick han ett nytt uppdrag som sales director. Sedan ett drygt år är han nu managing director för Altair Engineering AB med cirka 55 medarbetare i Norden, en omsättning på drygt 130 MSEK och affärsansvar för Norden och Baltikum.

”När jag skulle börja som managing director var det väldigt skönt att ha den bas som Executive MBA-programmet gav, det har definitivt hjälpt mig. I den här rollen ska man hantera väldigt många olika situationer och frågeställningar. Tack vare utbildningen kan jag ha bra dialoger med de som är experter inom juridik, finans, HR och andra funktioner som jag interagerar med dagligen. Jag vet vilka frågor jag ska ställa, vad jag behöver ha koll på och inte och jag har en förståelse för deras uppdrag som gör det enklare att få till ett effektivt samarbete.”

Akademisk karaktär ger struktur
Programmets akademiska prägel var starkare än Joakim Lindholm hade förväntat sig och något han delvis såg som betungande under utbildningens gång, inte minst när det var dags för uppsatsskrivande. Men med tiden har hans uppfattning av det akademiska innehållet i utbildningen förändrats.

”De akademiska teoretiska delarna kunde under utbildningen kännas väl abstrakta där och då, men faktum är att de ger en struktur som gör det lättare att applicera kunskapen även i verkliga livet som företagsledare. Även examensarbetet, som stundtals kändes väldigt akademiskt, har jag ofta tänkt tillbaka på och insett att det var väldigt utvecklande. Det gav erfarenheter som jag definitivt har haft användning av. Uppsatsarbetet inkluderade intervjuer med ett tiotal högpresterande vd:ar och de delade med sig av både erfarenheter kring hantering av specifika situationer och mer övergripande tankar om ledarskap. Processen som helhet var väldigt givande och jag inser att den akademiska karaktären på programmet verkligen erbjuder ett bra ramverk som hjälper mig att strukturera teoretisk kunskap så den kan appliceras på verkliga situationer och frågeställningar man ställs inför som företagsledare.

Utmanande och energigivande
Sammantaget har utbildningen bidragit till att Joakim Lindholm känner sig trygg i rollen han har nu. I sitt dagliga arbete kan han relatera till kunskaper från de allra flesta moduler i utbildningen. Specifikt lyfter han fram vistelsen i Indien som något unikt och väldigt givande. Men främst poängterar han utbytet med de andra deltagarna och nätverket som utbildningen gav honom.

”Det var fantastiskt spännande och inspirerande att vara i ett rum med 30 personer som alla har samma driv och inställning, som är positiva och ser möjligheter snarare än problem. Jag har fortfarande kontakt med flera av dem så gott som varje vecka.”

Så trots att utbildningen var krävande är den något han rekommenderar både arbetsgivare och potentiella deltagare.

”Arbetsgivare måste investera i de medarbetare de tror på, vill behålla och ge ett större ansvar. Executive MBA-programmet ger bredden som behövs. Visst, utbildningen fordrar en stor arbetsinsats, den är utmanande – men också energigivande och utvecklande. För mig var det en väldigt positiv period i livet.”

Joakim Lindholm

För ytterligare information om Executive MBA-programmet, kontakta:
Peter Salomonsson, Sales & Business development manager
peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD
hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35

Läs mer om Executive MBA-programmet