”Think like a CEO” – kunskap som ger värde för arbetsgivare

3 mars 2021

Våren 2016 tog Anne-Catherine Thore Olsson sin Executive MBA-examen vid Handelshögskolan i Göteborg. När hon påbörjade utbildningen arbetade hon inom inköp på Volvo Cars. Idag är hon Head of Special Vehicles på samma företag och beskriver programmet som en mycket värdefull plattform att utvecklas ifrån. För arbetsgivaren är den främsta fördelen, menar Anne-Catherine Thore Olsson, det helhetsperspektiv som utbildningen medförde. ”Jag fick en mycket djupare förståelse för företagsledningens beslut”, säger hon.

Att gå ett Executive MBA-program blev aktuellt för Anne-Catherine Thore Olsson när hon kände att det var dags för något nytt.

”Något behövde hända. Jag ville komma till nästa nivå och utmana mig själv och såg utbildning som ett av flera alternativ. Idag är jag väldigt glad och tacksam för att jag fick möjligheten och att jag tog den,” säger hon och fortsätter:

”Förutom den rent professionella kompetensen har jag fått med mig en trygghet, en säkerhet i att agera i olika situationer. Det var en väldigt utmanande tid med mycket arbete, men jag hade så kul! Jag ångrade mig inte en sekund ens under tiden när det var som jobbigast.”

 

Värdefullt för arbetsgivaren

På frågan om vad hon tror hennes examen har för värde för hennes arbetsgivare svarar Anne-Catherine Thore Olsson direkt:

”Think like a CEO. Det är vad jag mest av allt har tagit med mig från utbildningen. Att se helheten och ta med alla aspekter i utvecklingsarbete och beslutsfattande. Nu har jag en mycket djupare förståelse för ledningens beslut och kan agera på dem både snabbare och lättare. Jag ser min egen roll i det stora perspektivet. Jag tror alla företag tjänar mycket på att ha medarbetare som ser helheten och förstår varför man tar vissa beslut.”

Vad menar Anne-Catherine Thore Olsson att en arbetsgivare vars medarbetare går ett Executive MBA-program kan göra för att få bästa möjliga avkastning på investeringen?

”Man bör skapa en struktur för att förankra och återkoppla internt efter varje utbildningsmodul. Genom att ha dialog med de som till exempel arbetar inom HR, finans eller juridik kan den som går utbildningen lära mer om hur det egna företaget arbetar med de delarna och samtidigt dela med sig av färska kunskaper man fått under utbildningen. Man borde också skapa möjligheter att dela med sig till de närmaste kollegorna efter varje modul, så att fler får ny kunskap.”

 

Viktiga insikter under uppsatsskrivande

Det har gått några år sedan Anne-Catherine Thore Olssons examen, men vissa delar av utbildningen återvänder hon fortfarande till:

Organisational Behaviour and Leadership, Strategic Management och Innovation Management är moduler som fastnat lite extra. I en situation på jobbet kan jag komma på att just detta pratade vi om. Då kan jag gå tillbaka och hitta stöd för hur jag ska hantera eller tänka kring något idag,” säger hon och tillägger:

”Och uppsatsen! Den var otroligt givande! Själva arbetsprocessen men även ämnet i uppsatsen gav väldigt värdefulla insikter och jag har använt både slutsatser och metodik i olika lägen på jobbet.”

 

Anne-Catherine Thore Olsson

 

Mer om Gothenburg Executive MBA

Mer om GU Executive Education

 

För ytterligare information om Gothenburg Executive MBA, kontakta:

Peter Salomonsson, Sales & Business development manager

peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD

hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35