The Gothenburg Executive MBA – Mer ledarskap än chefskap

19 februari 2021

”Jag får många idéer och mycket inspiration till att utveckla mitt ledarskap”, säger Andreas Krona, vd på Talkamatic och sedan i höstas en av deltagarna på Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg. Han strävar alltid efter att engagera sig i sådant som ger energi och tycker att Executive MBA-programmet gör det.

”Jag vill hela tiden utvecklas och är alltid nyfiken på nya möjligheter och utmaningar. Programmet ger mig fler verktyg till mitt ledarskap och gör mig bättre på helheten i utvecklingen av företaget. Dessutom får jag en teoretisk grund till det jag redan praktiserar”, säger Andreas Krona när vi frågar om varför han går Executive MBA-programmet.

”Visst kräver utbildningen en stor insats, men den ger också mycket, är rolig och intressant”, säger han och menar att de olika modulerna är intressanta på olika sätt:

”Jag kanske inte brinner för redovisning men kunskapen jag fick med mig från Management Accounting gör mig till en betydligt bättre kravställare på det området.”

 

Personlig och organisatorisk förändring

Då ligger den senaste programmodulen, Change Management med professor Pekka Mattila, närmare det Andreas Krona lägger sitt fokus på.

”Jag vill utveckla och driva förändring. Jag jobbar mycket med det och kan bli frustrerad över att det tar så lång tid. Pekka Mattila presenterade flera exempel som var väldigt inspirerande och som stärker mig i det jag tror på i förändringsarbetet, som stor öppenhet.”

Andreas Krona är också uppmärksam på sin egen personliga förändringsresa.

”Det är fascinerande att se sin egen process under utbildningens gång”, säger han och påpekar hur viktigt utbytet med de andra deltagarna är:

”Jag lär mig mycket av kurskamraterna, det är väldigt intressant att få ta del av andra organisationers ledarskap och hur andra arbetar med till exempel förändring.”

 

Egen målsättning viktig

Coronapandemin har gjort att Executive MBA-programmet levereras online. Andreas Krona tycker det fungerar fint trots att det inte är lika roligt:

”Jag hade gärna avslutat en kursdag med after work tillsammans med de andra men det går inte nu. Föreläsarna sköter det bra men formatet kräver mer av mig själv när det gäller att hålla koncentrationen uppe. Dock har pandemisituationen hjälpt mig att fokusera på utbildningen i stort eftersom många andra aktiviteter inte är tillgängliga.”

Vad tycker Andreas Krona att den som planerar att ta en Executive MBA vid Handelshögskolan i Göteborg ska tänka på?

”Det är ordentligt med arbete så jag tror det är viktigt att ha klart för sig varför man går utbildningen. Att vara mer intresserad av ledarskap än av chefskap hjälper också.”

 

Andreas Krona

 

Mer om Gothenburg Executive MBA

Mer om GU Executive Education

 

För ytterligare information om Gothenburg Executive MBA, kontakta:

Peter Salomonsson, Sales & Business development manager

peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD

hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35