Succéstart för utbildningen AI for Executives i Göteborg

12 februari 2024

Programmet AI for Executives utgår från att kunskapen om potentialen i AI måste finnas där de strategiska besluten fattas. Det är utformat för chefer och ledare, med eller utan teknisk bakgrund, som behöver utveckla sin förståelse för AI för att kunna ta fram en AI-strategi för den egna verksamheten. Programmet består av fyra moduler varav de tre första ges i regionala omgångar vid universiteten i Göteborg, Uppsala och Stockholm. Datum och föreläsare varierar mellan orterna men innehållet är gemensamt. I den fjärde modulen samlas deltagarna från alla tre universiteten under en gemensam heldag i Stockholm som arrangeras av AI Sweden, det nationella centret för tillämpad artificiell intelligens.

Den 25-26 januari genomfördes den första modulen i Göteborg med namnkunniga föreläsare som Göran Lindsjö och professorerna Robin Teigland och Miroslaw Staron. Ett stort intresse för programmet har medfört att antalet deltagare har tillåtits att växa något. Gruppen i Göteborg består av 29 erfarna personer med chefsansvar, varav elva från offentlig sektor. Nätverkande och utbytet inom gruppen utgör väsentliga komplement till kunskapen som förmedlas av föreläsarna.

Nöjda deltagare
Vid modulens avslutande summering var det många av deltagarna som sade sig se ett stort behov av ökad kunskap och medvetande om AI hos både medarbetare, ledning och styrelse. Flera reflekterade också över vikten av kvaliteten på – liksom korrekt hantering av – den data som är central för att träna egna AI-algoritmer. Dessutom var det många deltagare som redan efter den första modulen snabbt ville få den egna organisationen att sätta igång med AI-implementering, integrera det i verksamheten och lära sig längs vägen.

Så här kommenterar några av deltagarna den första modulen:

Gull-Britt Eide, kommundirektör, Lerums kommun:
”Det har varit två fantastiskt inspirerande dagar med många bra diskussioner och insikter. Jag har redan fått en mycket bättre förståelse för vad AI är och inser att det bästa sättet att ta sig an AI är att ta ägarskap för de egna frågorna och våga pröva. Nu får AI ta plats. Jag kommer att ta med de frågor vi tar upp i utbildningen till min ledningsgrupp för att åstadkomma en bredare förankring och förståelse. De här dagarna gav mig otroligt mycket energi, nu ser jag fram emot nästa omgång.”

Patrik Andersson, Group CIO, Stena Rederi AB:
”Superintressant inledning på programmet med både nya insikter och verifiering av redan tagna beslut rörande vår organisations evolution till att bli ’AI-ready’ och ’AI-literate’. Tekniken är såklart en viktig komponent i denna evolution, men för att nå framgång så måste den högsta ledningen förstå vad AI är, dess möjligheter samt risker. Bra mix av deltagare från olika branscher att nätverka med och få perspektiv från. Ser fram emot resten av programmet.”

Eva Halvarsson, vd, Andra AP-fonden:
”Redan efter första modulen har jag en bättre helhetsförståelse för vad AI är, inte minst i förhållande till mänsklig intelligens. Det breda angreppssättet inspirerar till fortsatta diskussioner och fortsatt arbete i min organisation.”

Ny programstart i september
”Att förstå AI tillräckligt väl för att ha det vi kallar beställarkompetens ligger högt på de flesta beslutsfattares agenda just nu. Vi är stolta över att, tillsammans med enheterna för uppdragsutbildning vid Stockholms och Uppsala universitet samt AI Sweden, ha skapat AI for Executives. Vi är också mycket nöjda med att gruppen som valt att bygga sin AI-kompetens hos oss i Göteborg är både senior och har en imponerande bredd. Det borgar för den eftersträvade höga nivån i diskussionerna”, säger Håkan Ericson, vd, GU Executive Education.

Ytterligare en omgång av programmet AI for Executives i Göteborg planeras starta i september 2024. Intresseanmälan är öppen.

Om programmet:
AI for Executives är ett unikt samarbete mellan uppdragsutbildningsföretagen vid Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet och det nationella centret för tillämpad artificiell intelligens, AI Sweden. Programmet präglas av namnkunniga föreläsare med internationella erfarenheter från näringsliv, akademi och politik.

Utbildningen ges huvudsakligen på svenska vid universiteten i Stockholm, Göteborg och Uppsala och löper över sex dagar fördelade på fyra moduler. De tre första modulerna (sammanlagt fem heldagar under tre månader) levereras i regionala programomgångar vid vardera av de tre universiteten. Innehållet är gemensamt men datum och föreläsare varierar mellan orterna. Programmet avslutas med en heldag i Stockholm, levererad av AI Sweden, då deltagarna från samtliga universitets omgångar medverkar.

Föreläsare på programmet i Göteborg våren 2024: Robin Teigland, Göran Lindsjö, Johan Magnusson, Sandor Albrecht, Matilda Arvidsson, Miroslaw Staron, Pontus Wärnestål, Johan Ripgården och Viktor Elliott som också är akademisk programledare tillsammans med Victor Appelgren.

Mer information om programmet och formulär för intresseanmälan avseende höstens omgång finns här:
AI for Executives – ta kontroll över AI-resan i din organisation | GU Executive Education (guexed.com)

 

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Ericson, vd, GU Executive Education
hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35

 

Bilder:
1. Uppmärksamma deltagare på programmet AI for Executives.
2. Professor Miroslaw Stavron föreläser om maskininlärning, data och AI-algoritmer.
Foto: GU Executive Education

 

GU Executive Education på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet levererar Sveriges första AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, företagsanpassade ledarprogram för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden, samt kortare öppna ledarprogram. Utbildningarna levereras i Sverige och globalt. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar skolan sina kunders nyckelmedarbetare. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av cirka 120 handelshögskolor i världen som är Triple Crown-ackrediterad, d v s har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor från AMBA, AACSB och EQUIS. www.guexed.com