Sök Göteborgs-Postens Executive MBA-stipendium senast 11 juni!

19 april 2023

I syfte att bidra till det västsvenska näringslivets långsiktiga innovations- och konkurrenskraft delar Göteborgs-Posten, i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, för tredje gången ut ett stipendium som täcker kostnaden för en plats på Executive MBA-programmet i Göteborg. Nu är ansökan öppen för den som vill vara med den 5 oktober när nästa program startar.

Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg är en engelskspråkig ledarutbildning som sträcker sig över 21 månader. Deltagarna arbetar samtidigt som de går programmet på deltid. Utbildningen är avgiftsbelagd. Kostnaden, 510 000 kronor, betalas av deltagarnas arbetsgivare. Göteborgs-Postens stipendium öppnar möjligheten att gå programmet även för en person vars arbetsgivare inte kan betala.

Executive MBA-programmet bygger på den senaste forskningen gällande ledarskap och ger deltagarna en helhetssyn på verksamhetsutveckling och ledning samtidigt som det stärker förmågan att leda i en tid som präglas av hög förändringstakt.

Många av föreläsarna kommer från Handelshögskolans partneruniversitet runt om i världen. Den internationella prägeln stärks också av de två resor till Asien (Indien och Singapore) som ingår i programmet och ger ett globalt perspektiv på affärskultur.

Genom stipendiet vill Göteborgs-Posten stärka det lokala näringslivets innovations- och konkurrenskraft och visa att kunskap gör skillnad. Stipendiet ges till en person som bedöms kunna bidra till en positiv utveckling för sin organisation och Västsverige. Juryn består av GP:s chefredaktör Christofer Ahlqvist, GP:s marknadschef Josefin Meyer, Handelshögskolans dekan Per Cramér samt från GU Executive Education; vd Håkan Ericson och affärsutvecklingschef Peter Salomonsson.

Nästa Executive MBA-program på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet startar den 5 oktober 2023. Ansökan till Göteborgs-Postens stipendium ska göras senast den 11 juni. Mer information och ansökningsformulär finns här: gp.se/stipendium/.

 

För ytterligare information, kontakta Peter Salomonsson, affärsutvecklingschef GU Executive Education:
+46 70  862 48 60,  +46 31 786 13 83
peter.salomonsson@handels.gu.se

 

Intervju med Göteborgs-Postens första stipendiat Katarina Brud:
”Executive MBA-programmet är en investering som ger återbäring direkt”

Mer om Executive MBA på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet:
Executive MBA | GU Executive Education (guexed.com)