Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – 2011-6-15

Efter två års studier vid Handelshögskolans Executive MBA-program är det dags för slutredovisning och examen för programmets 20 deltagare. Den engelskspråkiga managementutbildningen ges på deltid och vänder sig till chefer i privat och offentlig sektor. Både föreläsare och deltagare kommer från olika länder, vilket ger såväl ett internationellt perspektiv på ledarskap och affärskultur som verktyg för att göra affärer på en global marknad.

Den 16 och 17 juni redovisar programdeltagarna sina examensarbeten som de arbetat med under den sista av fyra terminer. Arbetena motsvarar en fjärdedel av utbildningen och kombinerar akademisk teori med erfarenheter och undersökningar från deras yrkesliv. Valet av ämne är fritt och i år behandlas teman såsom hur coachning kan utveckla medarbetare i en multinationell organisation, hur bonus påverkar medarbetares motivation samt användandet av sociala medier som en utmaning för HR.

I årets Executive MBA-program finns deltagare från sju länder verksamma inom olika branscher, allt ifrån svensk bilindustri till mexikansk marknadsföring. Bland arbetsgivarna märks t ex SKF, Volvo Bussar, Roche, Andra AP-fonden, Stena Recycling och Reitan Servicehandel. Deltagarna, som har en snittålder på 36 år och kommer från olika funktioner, har studerat parallellt med sina yrkesarbeten och träffats torsdag – lördag var tredje vecka på Handelshögskolan.

En bra investering för arbetsgivaren
Per-Olof Larsson är VD för School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han menar att Executive MBA-programmet är ett effektivt sätt att förbereda duktiga chefer för större uppgifter, och att hela organisationen stärks genom utveckling av nyckelmedarbetare. Dessutom öppnas upp för nya affärsmöjligheter genom det nätverk som växer fram under utbildningens gång.

– De flesta av våra deltagare är chefer med funktionellt ansvar. Executive MBA-programmet är en generalistutbildning som förbereder deltagarna för att kunna ta övergripande ledaransvar för affärsverksamheter i sina hemorganisationer. Deltagarna kan ta nästa steg i sina yrkesroller med självförtroende. Globaliseringen gör också att vårt Executive MBA-program mitt i karriären blir än mer relevant. En del av utbildningen är förlagd till Asien, vilket stärker kompetensen att göra affärer på en global marknad, säger Per-Olof Larsson.

Stark personlig utveckling
– Det har varit en fantastisk resa att följa deltagarnas utveckling. En grundläggande tanke med programmet är att de ska vidareutvecklas som individer och de har de verkligen gjort. Idag fattar de definitivt mer medvetna beslut i sina chefsroller, säger Dr. Roger Schweizer, som är programledare för Executive MBA-programmet.

Enligt Roger Schweizer finns det ingen tvekan om att deltagarna idag är tryggare i sina chefsroller än när de startade för två år sedan. Han menar också att de har fått en mer holistisk syn på management. Ett viktigt fokusområde inom utbildningen är utmaningarna med förändringsarbete.

– Det är ingen slump att många av examensarbetena handlar om just strategiska förändringsarbeten, säger Roger Schweizer.

För mer information:
Per-Olof Larsson, tel 031-786 5381, 0708- 98 16 00, per-olof.larsson@handels.gu.se

Om School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet
School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet bildades 2008. School of Executive Education levererar öppna program, som Executive MBA, och skräddarsydda program för privat och offentlig sektor på en global marknad. Kunderna finns utspridda över hela världen och utbildningar genomförs i bl a Finland, USA, Indien, Kina och Singapore. School of Executive Education designar utbildningar som kombinerar akademisk tyngd med praktisk relevans, som hjälper kunderna att implementera strategier genom utveckling av nyckelmedarbetare.

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina drygt 7000 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och uvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.