Serieentreprenören om Gothenburg Executive MBA: ”Det är en galet bra utbildning”

28 mars 2023

Sedan drygt ett år driver entreprenören Johan Hallenby företaget Go North, Nordens största och snabbast växande Amazonoperatör och serieförvärvare. Målen för 2023 inkluderar mer än en ny miljard i finansiering och förvärv av minst 15 nya varumärken till dagens 30. 2017–2019 gick Johan Hallenby Gothenburg Executive MBA-programmet, något han uppmanar andra entreprenörer att också göra. ”Utan att ha gått programmet själv går det inte att förstå hur mycket det faktisk ger”, säger han och poängterar särskilt den personliga utvecklingen och det seniora nätverket.

När Johan Hallenby började på Executive MBA-programmet hade han framgångsrikt drivit och utvecklat ett företag i träningsbranschen under ett flertal år.

”Jag hade kommit fram till att jag, förr eller senare, ville göra något annat och att det då skulle vara i större skala. Så jag ville gå programmet för att förbereda mig för det.”

Nordens största och snabbast växande Amazon-operatör och serieförvärvare
Under utbildningen bestämde sig Johan Hallenby för att sälja sitt företag och lagom till examen våren 2019 köptes det av träningskedjan SATS. Johan Hallenby blev Business Area Manager och lanserade SATS Corporate Onsite; ett koncept i vilket SATS-anläggningar etablerades på större företag för att erbjuda deras medarbetare förstklassig träning på jobbet (den affärsmodell som SATS köpte av Johan Hallenby). Snart återkom dock längtan efter ett nytt eget projekt. Han startade ett företag som producerade produkter under egna varumärken och sålde dem via Amazon FBA (Fulfillment by Amazon), en så kallad tredjepartssäljare. Efter flera lyckade produktlanseringar på Amazon i USA satsade Johan Hallenby med team och investerare på att expandera affären ännu snabbare och mer effektivt:

”Vi bestämde oss för att, genom att ta in mer externt kapital, förvärva andra växande och lönsamma varumärken på Amazon globalt för att fortsätta skapa skalfördelar.”

Go North startade i december 2021, när det första förvärvet genomfördes, och ett år senare hade företaget tagit in ca en miljard kronor (i både eget kapital och lån) och adderat 30 varumärken till gruppen. Idag (mars 2023) har Go North 53 medarbetare varav merparten utanför Sverige. Och nu skalar man upp.

”Under 2023 ska vi totalt ta in ytterligare minst en miljard kronor och göra minst 15 förvärv till, förvärv som blir större än dem vi gjorde förra året. Det viktigaste för Go North är att fortsätta öka vinsttillväxten i alla varumärken i gruppen efter förvärv, det betyder allt för oss och det är vad vi är riktigt bra på. Vi ska också fortsätta investera mer i vår tech-foundation som är avgörande för en kostnadseffektiv utveckling av de varumärken vi köper”, berättar Johan Hallenby, som menar att Executive MBA-programmet gav kunskaper som han har stor nytta av i sin nuvarande roll.

Kunskap om företagandets alla delar
”Det är en galet bra utbildning, då visste jag inte hur bra. Den teoretiska kompetensen är värdefull men det handlar också mycket om de praktiska inslagen. Till exempel kunskapen jag fick genom besök på fabriker och företag i Indien och Kina under programmets resor dit, den är enormt värdefull för mig nu. Utbildningen tvingade mig att göra och lära mig saker som har givit mig väldigt bra kunskap gällande företagandets hela bredd. Nu kan jag känna mig trygg i utvecklingen av Go North eftersom jag, förutom mina tidigare erfarenheter av att driva företag, har ännu starkare teoretisk grund utöver min tidigare masterexamen och därmed förstår alla delar. Utan den bredden hade det varit svårare att driva Go North som det hypergrowthbolag vi är.”

En fantastisk personlig resa
Den del av programmet som Johan Hallenby nu, några år efter examen, menar har betytt mest för honom är modulen Creative Leadership.

”Jag är fortfarande imponerad över hur bra programmet var, hur mycket det gick att lära sig och förstå på de 21 månaderna samtidigt som man gjorde en fantastisk personlig resa. I Creative Leadership, som genomfördes på IIM Bangalore i Indien, lärde jag mig väldigt mycket om mig själv och jag jobbar fortfarande med verktygen vi fick där. Jag strävar ständigt efter att bli en bättre ledare, inte minst genom att leda mig själv.”

Utmanar andra entreprenörer
Utöver den personliga utvecklingen framhåller Johan Hallenby vikten av nätverket som kommer med Executive MBA-programmet, värdet av att som entreprenör få diskutera verksamhetsutveckling med seniora programkollegor från stora koncerner. Själv har han sett till att fortsätta samarbetet med flera av sina kurskamrater från programmet – fem av dem ingår numera i Go Norths ledningsgrupp!

Johan Hallenby menar också att fler entreprenörer borde gå Executive MBA-programmet och inte tveka inför det teoretiska eller akademiska.

”Som entreprenör tänker man ofta på ett annat sätt än många av de andra deltagarna, vilket berikar gruppen och diskussionerna. Jag utmanar gärna fler entreprenörer att våga gå programmet! Det är få entreprenörer som har med sig den kunskapen, styrkan och förståelsen för att driva vilken verksamhet som helst på ett mer kraftfullt vis.”

Johan Hallenby

För ytterligare information om Executive MBA-programmet, kontakta:
Peter Salomonsson, Sales & Business development manager
peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD
hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35

Läs mer om Executive MBA-programmet