Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – 2011-10-19

Nyligen startade Handelshögskolans Executive MBA-program 2011-2013, med 23 deltagare från 18 företag hemmahörande i Sverige, Tyskland, Österrike, Finland, Japan och USA. Den engelskspråkiga management-utbildningen ges på deltid och vänder sig till chefer i privat och offentlig sektor. Med särskilt fokus på Asien förses deltagarna med verktyg för att göra affärer på en global marknad.

Executive MBA-klass med stor mångfald I årets program finns deltagare från ett stort antal branscher såsom medicinsk teknik, verkstadsindustri och banksektorn, men även en ideell organisation finns representerad. Medelåldern är 39 år och deltagarna har i snitt tio års erfarenhet av arbete i ledande befattningar. Majoriteten av deltagarna är svenskar, men flera har utländsk bakgrund och många reser långa sträckor för att delta i programmet. Julia Lamskemper (foto nedan) är säljchef på ett tyskt familjeföretag och har valt att pendla till Göteborg från Düsseldorf.

– Min chef har en MBA från INSEAD i Frankrike och uppmuntrade mig att följa hans exempel med att gå en liknande utbildning. När jag jämförde olika internationella MBA-program utanför Tyskland upptäckte jag Göteborgs Executive MBA och tilltalades av upplägget på deltid och inriktningen mot Asien. Nu ser jag fram emot att studera i en internationell miljö tillsammans med erfarna deltagare med olika bakgrund från flera kulturer, säger Julia Lamskemper.

Per-Olof Larsson, VD för School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, är glad för det stora intresset och är nöjd med mångfalden i gruppen.

– Det har varit vår strategiska ambition att attrahera deltagare från andra länder och med olika bakgrund. I år har vi verkligen lyckats få en bra och spännande grupp, säger Per-Olof Larsson.

21 månader om affärer och ledarskap Executive MBA-programmet startade med tre intensiva dagar inriktade mot strategi med professor P.D. Jose från Indian Institute of Management Bangalore. Nu väntar föreläsningar och projektarbeten med allt från marknadsföring och ekonomistyrning till innovation och kreativt ledarskap. Deltagarna kommer att finnas på universitetet var tredje veckoslut under 21 månader och under utbildningen kommer 500 timmar spenderas i klassrummet och ytterligare 800 timmar avsättas för eget arbete.

Indiens ambassadör hälsade deltagarna välkomna I samband med att Indiens ambassadör Ashok Sajjanhar besökte Handelshögskolan hälsade han programdeltagarna välkomna och betonade samtidigt de många band som Handelshögskolan har med Indien, inte minst det strategiska samarbetet med Indian Institute of Management Bangalore, dit deltagarna i Executive MBA-programmet reser under utbildningens sista termin.

För mer information och foto: Per-Olof Larsson, tel 031-786 5381, 0708- 98 16 00, per-olof.larsson@handels.gu.se

Om School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet bildades 2008. School of Executive Education levererar öppna program, som Executive MBA, och skräddarsydda program för privat och offentlig sektor på en global marknad. Kunderna finns utspridda över hela världen och utbildningar genomförs i bl a Finland, USA, Indien, Kina och Singapore. School of Executive Education designar utbildningar som kombinerar akademisk tyngd med praktisk relevans, som hjälper kunderna att implementera strategier genom utveckling av nyckelmedarbetare.