Öppet program

Unboxing marketing: förstå och använd konsumentbeteenden och marknadstrender

Programmet baseras på den senaste forskningen och ger nya insikter om samhällstrender, marknader, varumärken och konsumenter – kunskaper som stärker beslutsfattare i att nå den fulla potentialen i sina erbjudanden, att skapa marknader och att utveckla produkter och tjänster.

Föreläsare:

Professor Benjamin Hartmann

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Boka

Marknaden är utgångspunkten för all ekonomisk aktivitet. För att utveckla och upprätthålla varumärken som gör skillnad och spelar roll för konsumenter och samhälle måste företag, organisationer och entreprenörer förstå komplexiteten och dynamiken på de marknader där de verkar.

Programmet baseras på den senaste forskningen och ger nya insikter om samhällstrender, marknader, varumärken och konsumenter – kunskaper som stärker beslutsfattare i att nå den fulla potentialen i sina erbjudanden, att skapa marknader och att utveckla produkter och tjänster till varumärken.

Vi går igenom hur du, genom att vara nyfiken på dina kunder, genererar kunskaper som kan användas för att stärka utvecklingen av din verksamhet och dina varumärken. Du får med dig nya metoder för att designa varumärkesupplevelser som slår an hos konsumenterna. Dessutom lär du dig varför du ska låta marknadsföringen vara en strategisk plattform för värdeskapande, som genomsyrar verksamhetens aktiviteter, i stället för en funktion i slutet av värdekedjan.

Föreläsare: Benjamin Hartmann

Benjamin Hartmann är professor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Hans prisbelönta forskning är publicerad i ledande akademiska tidskrifter och han är krönikör i tidskriften Resumé Insikt där han tar upp den senaste marknadsföringsforskningen och dess praktiska betydelse.

Benjamin Hartmann har även erfarenhet från uppdrag som konsult inom marknadsföring.

Målgrupp:
– Beslutsfattare inom marknadsföring och försäljning

– Ledande befattningshavare på mindre och medelstora bolag

– Reklam- och kommunikationsbyråer

 

SCHEMA DAG 1

• Förmiddag: Trender inom marknadsföring

• Eftermiddag: Konsumentbeteenden

 

SCHEMA DAG 2

• Förmiddag: Att skapa marknader

• Eftermiddag: Brand experience design – att utveckla produkter och tjänster till varumärken genom att designa varumärkesupplevelser som slår an hos kunder och samhälle

Datum och plats:

23-24 maj, 2024 – på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Boka plats

  • Välj kurstillfälle *

  • Deltagare *

  • Faktureringsadress *

  • Allmänna villkor *

Allmänna villkor för anmälan till öppet program

En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till det öppna programmet. Bekräftelsen innehåller all praktisk information. Vi skickar faktura på programavgiften 14 dagar innan programstart. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt program, vilket i sådana fall meddelas snarast via mail.

Avbokning

Avbokning måste ske skriftligt och kan göras utan kostnad upp till 28 dagar innan programstart. Återbud inom 14-27 dagar innan programstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.