Öppet program

Ekonomistyrning II, fördjupning i finansiella analyser och styrsystem

I Ekonomistyrning II går vi djupare i analyserna av de finansiella rapporterna och anlägger ett brett perspektiv på styrsystem och styrning. Aktuell forskning kombineras med praktik och deltagarnas egna erfarenheter.

Föreläsare:

Johan Åkesson

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher

Boka

Programmet Ekonomistyrning II skapar förståelse för hur analys av finansiella rapporter kan ligga till grund för olika beslutsunderlag såsom prestationsbedömning och/eller lönsamhetsuppföljning, men också externt för att bedöma företags finansiella stabilitet eller betalningsförmåga.

Programmet ger kunskap om relationerna mellan ett företags finansiering, dess tillväxtambitioner och möjliga förväntningar på lönsamhet.

Deltagarna får dessutom ökad förståelse för utmaningar och möjligheter vid design och användning av styrsystem och hur dessa kan stödja förverkligandet av en verksamhets strategier. Här tas ett bredare perspektiv på styrning med utgångspunkt i etablerade teoretiska ramverk som stödjer förmågan att identifiera och diskutera olika styrmedel.

Aktuell forskning kombineras med praktik för att bygga upp deltagarnas förmåga att analysera sin verksamhets styrning och utveckla den i önskad riktning.

 

Föreläsare: Johan Åkesson

Johan Åkesson är ekonomie licentiat i företagsekonomi med 25 års erfarenhet som föreläsare och som managementkonsult. Han är specialist på ledning och ekonomistyrning. Johan utsågs så sent som 2018 till Årets Lärare av studenterna på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Johan är också sedan flera år en högt uppskattad föreläsare på ledarprogram för organisationer som Volvo Cars, SKF, IKEA, Investment AB Latour, Capio, VGR och Göteborgs stad, samt från 2019 på Executive MBA- programmet (60 hp) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han ansvarar för kursen i Management Accounting.

Målgrupp:

Ekonomer, verksamhetsutvecklare, controllers och andra med direkt eller indirekt ansvar för verksamhetens ekonomi och resultat och som gått Ekonomistyrning I eller har grundläggande kunskaper om redovisning, finansiella samband och ekonomistyrningsmodeller.

 

Datum och plats:
Ht 2024, datum att tillkännages – på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

INNEHÅLL

  • Fördjupade finansiella analyser av företags finansiella rapporter i syfte att skapa relevant beslutsunderlag för bedömning av ett företags prestationer samt identifiering av risker.
  • Utifrån ett antal exempel visas samband mellan företagets finansiering, dess tillväxtambitioner och förväntningar/krav på rörelselönsamhet.
  • Analys av finansiella målmodeller från olika noterade bolag och genomgång av faktorer som kan användas för att bygga en övergripande intern finansiell ekonomistyrningsmodell
  • Utmaningar och möjligheter vid design och användning av olika styrsystem
  • Olika styrmedels möjligheter att stödja förverkligandet av verksamhetens strategier
  • Diskussion utifrån deltagarnas erfarenheter av styrning i de egna verksamheterna

Boka plats

  • Välj kurstillfälle *

  • Deltagare *

  • Faktureringsadress *

  • Allmänna villkor *

Allmänna villkor för anmälan till öppet program

En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till det öppna programmet. Bekräftelsen innehåller all praktisk information. Vi skickar faktura på programavgiften 14 dagar innan programstart. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt program, vilket i sådana fall meddelas snarast via mail.

Avbokning

Avbokning måste ske skriftligt och kan göras utan kostnad upp till 28 dagar innan programstart. Återbud inom 14-27 dagar innan programstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.