Öppet program

Digitalisering för ledare

Deltagarna i programmet utvecklar sina kunskaper kring ledning av digitalisering genom att få en djupare förståelse kring vad den innebär för samhället.

Föreläsare:

Att tillkännages

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 SEK (exkl. moms)

Boka

Deltagarna i programmet utvecklar sina kunskaper kring ledning av digitalisering genom att få en djupare förståelse kring vad den innebär för samhället.

Genom en serie av fallstudier, exempel från såväl industri och offentlig sektor och ledande forskning läggs en grund för vidare förståelse om vilka specifika utmaningar ledning av digitalisering för med sig.

Därefter går programmet in på konkreta modeller och hjälpmedel för hur man som ledare säkerställer ändamålsenlig digitalisering i sin egen organisation.

Datum 2023: Att tillkännages

Målgrupp:
Personal med ledande positioner (digital strateg, IT-chef/direktör, CIO, CDO) med direkt eller indirekt ansvar över verksamhetens digitalisering.

Plats: Kursen ges online

Boka plats

  • Deltagare *

  • Faktureringsadress *

  • Allmänna villkor *

Allmänna villkor för anmälan till öppet program

En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till det öppna programmet. Bekräftelsen innehåller all praktisk information. Vi skickar faktura på programavgiften 14 dagar innan programstart. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt program, vilket i sådana fall meddelas snarast via mail.

Avbokning

Avbokning måste ske skriftligt och kan göras utan kostnad upp till 28 dagar innan programstart. Återbud inom 14-27 dagar innan programstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.