Professor of Practice Pekka Mattila från Aalto University föreläser på Göteborgs Executive MBA-program

28 april 2016

PRESSMEDDELANDE 2016-04-27

Det nyligen ingångna samarbetsavtalet mellan Aalto University Executive Education (Aalto EE) i Finland och GU School of Executive Education i Sverige syftar till att leverera gemensamma kundanpassade program, program med öppen antagning samt fördjupa samarbetet mellan Executive MBA-programmen.

Den 21-23 april var Dr. Pekka Mattila, Professor of Practice vid Aalto University och koncernchef för Aalto EE ansvarig föreläsare för Change Management-modulen inom Göteborgs Executive MBA-program.

Pekka_Mattila_classroom_1_HQ_20160422
Dr. Pekka Mattila, föreläser i Change Management-modulen inom Göteborgs Executive MBA-program.

Genom att knyta samman 21 månaders omfattande studier på deltid med denna sista modul i programmet kommer deltagarna att förstå förändringsledningens nyckelparametrar och fenomen förknippade med förändring och motstånd mot förändring. De kommer att använda och tillämpa praktiska verktyg och ramverk för att analysera, planera och förbereda förändring samt implementera varaktig förändring.

– Göteborgs Executive MBA är bland de ledande nordiska programmen. Det har en avgörande uppgift i att utbilda nya generationer av ledare, också från ett antal globalt välkända företag, vilka är i en förnyelseprocess drivet av allt intensivare internationell konkurrens. Jag har höga förväntningar på samarbetet mellan våra organisationer. En pådrivande kraft i detta är det faktum att våra förmågor kompletterar varandra och att vi har en samsyn kring vad som krävs för kvalitet och ambition, säger Dr. Pekka Mattila.

Pekka_Mattila_HQ_20160422
Dr. Pekka Mattila, Professor of Practice vid Aalto University och koncernchef för Aalto EE

– Vi är verkligen nöjda med att kunna välkomna Dr. Pekka Mattila att dela med sig av sitt omfattande kunnande kring förändringsledningens teorier och praktiska tillämpningar med våra deltagare. På detta vis blir Change Management-modulen kronan på verket i deras hela lärandeprocess. Modulen syftar till att knyta samman i stort sett hela Executive MBA-programmet och därmed förbereda varje deltagare för att med kompetens bedriva varaktig förändringsledning i sina respektive organisationer, säger Håkan Ericson, VD på GU School of Executive Education.

Ytterligare en nära förestående gemensam aktivitet blir utbytet inom s.k. ”electives baskets”. Det innebär att utvalda moduler i respektive skolas Executive MBA-program öppnas för deltagare från den andra skolans program.

Länk till intervju med Dr. Pekka Mattila: https://youtu.be/W5exXgGSImo

För mer information, kontakta gärna

Pekka Mattila
Koncernchef, Professor of Practice
Aalto University Executive Education Ltd
Tel.: +358 40 738 7221
pekka.mattila@aaltoee.fi 
Håkan Ericson
VD
GU School of Executive Education AB
Tel. +46 70 950 6335
hakan.ericson@handels.gu.se 

Aalto University Executive Education (Aalto EE) erbjuder utvecklingstjänster och utbildning under tre starka varumärken. Vår mission är att bygga en bättre värld genom bättre ledarskap. Tack vare Aalto-universitetet tillför Aalto EE nya, innovativa inlärningsmetoder samt ett mångvetenskapligt tillvägagångssätt för utveckling av ledarskap och experter.

Organisationens styrka ligger i dess globala verksamhetsmodell och mångsidiga utbud.  Förutom i Finland och Singapore erbjuder Aalto EE program i Polen, Sydkorea, Taiwan, Indonesien, Sverige, Baltikum, Ryssland och Iran. Som en del av Aalto University innehar vi ackrediteringarnas så kallade ”Triple Crown” – de tre mest respekterade affärsutbildningsackrediteringarna: AACSB, AMBA och EQUIS som kombinerat endast beviljats 0,4 % av världens handelshögskolor. www.aaltoee.com

GU School of Executive Education levererar ett Executive MBA-program med nordiskt-asiatiskt fokus, samt kundanpassade program för både privat och offentlig sektor. Leverans av programmen sker i Sverige och globalt. GU School of Executive Education utvecklar chefer och ledningsgrupper genom att utforma program så att de alltid kombinerar en akademisk bas med varaktig praktisk relevans. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är ackrediterade av AMBA och EQUIS och befinner sig i slutfasen av sin ackrediteringsprocess med AACSB. www.guexed.com