Premiär för öppna ledarprogram på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

23 april 2019

Som komplement till skolans ledande Executive MBA-program över 21 månader och företagsanpassade ledarprogram på 2-15 dagar erbjuds nu för första gången kortare öppna ledarprogram på Handelshögskolan i Göteborg; ledarprogrammen är som regel två dagar långa och riktar sig till chefer och ledare som snabbt behöver utveckla sin kompetens inom ett specifikt område.

Föreläsarna är samtliga forskare, som redan undervisar på Executive MBA-programmet eller på företagsanpassade program. De har även gedigen konsulterfarenhet inom sina områden. Målet med samtliga ledarprogram i skolans portfölj är detsamma: att med utgångspunkt i akademisk forskning utveckla nya kompetenser med varaktig praktisk relevans för deltagarna och deras företag.

De nya öppna ledarprogrammen (Open-enrolment Programmes, OEP, på engelska) vänder sig till chefer och företagsledare inom både privat och offentlig sektor, som behöver bygga på sin kompetens med högsta tänkbara tidseffektivitet. Inom varje programs område utvecklar deltagarna sin förmåga att kombinera strategiska perspektiv med operativa realiteter. Programmen ger en djupgående insikt i de senaste forskningsresultaten och kombinerar dessa med en hög grad av praktisk relevans. Eftersom programmen har deltagare från olika företag och branscher finns ypperliga tillfällen till nätverkande och förtrolig benchmarking.

Fakta om Programutbudet (OEP)
Programutbudet är utformat för att svara mot aktuella utmaningar för chefer, nya öppna program kommer kontinuerligt att göras tillgängliga. Ämnen och föreläsare är väl beprövade och uppskattade. I ett första skede kommer följande program att erbjudas:

  • Artificiell Intelligens för beslutsfattare
  • Business Model Innovation
  • Digitalisering för digitala strateger
  • Digitalisering för digitala strateger i offentlig sektor
  • Ekonomistyrning, finansiella samband och nyckeltal för chefer
  • Förändringsledning
  • Innovationsledarskap
  • Pricing and value creation
  • Supply Chain Management

Programmen ges normalt över 2-2,5 heldagar, på svenska eller engelska. De håller rakt igenom en hög akademisk nivå, med föreläsande forskare som redan undervisar på Executive MBA-programmet eller på företagsanpassade program och dessutom har lång erfarenhet som praktiserande konsulter.

Hela erbjudandet av öppna ledarprogram återfinns på
www.guexed.com/open-enrolment-programmes/

”Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har ett bärande uppdrag att bidra till livslångt lärande, ett uppdrag för vilket GU School of Executive Education (GUSEE) är central. Med de kortare öppna program som nu lanseras kommer en större grupp av redan yrkesverksamma ledare att kunna återknyta kontakten med akademin för att uppdatera och fördjupa sin kompetens inom områden i snabb förändring”, säger Per Cramér, rektor för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Att nu erbjuda kortare program, med samma höga akademiska kvalitet som Executive MBA eller företagsanpassade program, är något som efterfrågats bland företagsledare och chefer:

”Vi kan nu erbjuda ”spetskompetens i lösvikt” utifrån en väletablerad plattform med akademin som bas, något vi är glada och stolta över. De nya öppna programmen är till för alla som har behov av att lära sig mera inom endast ett eller några nyckelområden och kompletterar våra övriga ledarprogram, som består av vårt Executive MBA-program – en förberedelse för att ta nästa stora steg i karriären – och våra företagsanpassade program, som syftar till att lyfta hela ledarteam på 15-20 personer från samma företag”, säger Håkan Ericson, VD för GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av endast 90 handelshögskolor i världen – och den enda i Sverige – som är Triple Crown-ackrediterad, d v s har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor från AMBA, AACSB och EQUIS.

För mer information, v.v. kontakta:
Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education; hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35