Ny version av ROMP i Executive MBA-programmet ”Jag känner mig mycket priviligierad”

15 juni 2021

Sedan hösten 2020 har inslaget Reflecting on Management Practice, ROMP, som ingår i Executive MBA-programmet på Handelshögskolan i Göteborg, ett nytt innehåll. Vid tre tillfällen får deltagarna under en halvdag träffa seniora chefer som delar med sig av aktuella managementfrågor med anknytning till ämnen som ingått i utbildningen under terminen.

”ROMP fördjupar utbildningen och är mycket stimulerande. Vi får unika inblickar i företags pågående arbete”, säger Nia Kihlström, Senior Communication Business Partner på SKF, som går sin andra termin av fyra på Executive MBA-programmet.

I slutet av maj genomfördes nya ROMP för andra gången. Temat var ”Strategic business renewal”. Victoria van Camp, Chief Technology Officer (CTO) på SKF, berättade om arbetet med att förändra SKFs verksamhet från att vara produktorienterad till att bli servicebaserad. Steve Churchhouse, konsult på NormannPartners, gav ett långsiktigt perspektiv på strategiskt förändringsarbete baserat på erfarenheter från 36 år på RollsRoyce. Slutligen höll Ulf Mannervik, styrelseordförande för NormannPartners och Associate Fellow vid Oxford Saïd Business School, en presentation om ”Strategy in a transforming world”. En timmes paneldiskussion följde då deltagarna kunde ställa frågor till de gästande föreläsarna.

”Jag känner mig mycket priviligierad som får ta del av hur olika företag tänker i aktuella strategiska frågor och de här personernas erfarenheter. Jag vet ju hur upptagna de faktiskt är”, säger Nia Kihlström och fortsätter:

”ROMP sätter igång väldigt mycket tankar och får mig att reflektera. Denna gång tar jag bland annat med mig vikten av att ha med sig hela företaget, alla människorna, i förändringsarbetet. Det knyter an till vad vi lärde oss under programmodulen Change Management tidigare i år. En av talarna refererade även mycket till scenarioplanering, något vi nyligen berörde i modulen Digital Leadership.”

Executive MBA-utbildningen har, bland mycket annat, bidragit till ökad kunskap om den egna organisationen, menar Nia Kihlström.

”Jag har lärt mig väldigt mycket om vår verksamhet och fått en helt annan förståelse för helheten. Utbildningen öppnar också dörrar internt. I samband utbildningens projektuppgifter intervjuar jag våra chefer och lär mig om företagets olika delar. Senast till exempel om Supply chains som visade sig vara väldigt intressant.”

Nia Kihlström

Det hon främst lyfter fram är dock hur rolig utbildningen är:

”Det är fantastiskt roligt – mycket roligare än jag hade förväntat mig. Det handlar mycket om människorna man möter och att få lära av de andra deltagarna och deras erfarenheter från många olika verksamheter. Utbildningen är också intensiv och utmanande, inte minst i kombination med jobb och familjeliv. Vissa ämnen är större utmaningar än andra, jag har fått brottas lite extra med modulerna Accounting och Finance.”

Avslutningsvis vill Nia Kihlström skicka med en oväntad insikt:

”Tack vare utbildningen har jag insett vilken enorm kunskapsbank jag sitter på efter att ha arbetat så många år. Man kan så mycket mer än man tror.”

 

Mer om Gothenburg Executive MBA

Mer om GU Executive Education

 

För ytterligare information om Gothenburg Executive MBA, kontakta:

Peter Salomonsson, Sales & Business development manager

peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD

hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35