Öppet program

Medvetet, modigt ledarskap

För ledare på alla nivåer som vill utveckla sig själv, sitt team och sin organisation med utgångspunkt i ökad självkännedom – och som behöver tid för reflektion och nya verktyg.

Föreläsare:

Mette Anthonsen och Rebecka Arman

Studietid:

2 dagar

Språk:

Svenska

Pris:

16 900 kr exkl moms, inkl luncher, kostnad för middag och logi tillkommer

Boka

Allt fler verksamheter ställer om till arbetssätt där vi arbetar självständigt och tillsammans på nya sätt för att möta förändringar i omvärlden. Fokus flyttar från enbart prestation till att inkludera relation vilket ställer krav på vår personliga utveckling. Ökad självkännedom, strukturerad reflektion och förmågan att styra din uppmärksamhet gör det möjligt att ifrågasätta gamla sanningar och agera utifrån nya perspektiv. Programmet erbjuder:

• Forskningsbaserad kunskap om hur och varför självledarskap med medveten närvaro gör dig till en bättre ledare

• Verktyg och övningar för att styra din uppmärksamhet, själv och med andra, baserat på Mindfulness och systemiska konstellationer

• Träning i självkännedom, medveten närvaro, reflektionstid och tillgång till ditt mod för att använda det i ditt arbete.

Genom aktivt deltagande i övningar får du verktyg med dig som du redan börjat använda. Du utbyter också erfarenheter med andra som står inför liknande utmaningar i sitt arbete.

Programledare: Mette Sjöberg Anthonsen

Mette Anthonsen har en BA från Danmarks Journalisthøjskole, en MA Internationella Relationer från University of Reading och en PhD Statsvetenskap från Göteborgs universitet.

Hon faciliterar sedan 2009 lärande kring personlig och professionell utveckling för individer, grupper och team på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Efter några år som program manager för Quality of Government Institutet på Göteborgs universitet har hon sedan 2009 arbetat med lärande och ledarskapsutveckling på full tid.

Som programledare har hon fullt fokus på deltagarnas behov och på att hålla hög, professionellt nivå på programmets alla leveranser. Bredvid jobbet på Handelshögskolan driver Mette eget konsultbolag med fokus på ledarskapsutveckling och professionell coaching. Hennes kundkrets är global, och hon jobbar med klienter från offentlig sektor såväl som från näringslivet.

Programledare: Rebecka Arman

Rebecka är tidigare sjuksköterska och arbetar sedan 2010 som lärare och forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Rebeckas forskning handlar om organisationsutveckling och ledarskap, särskilt inom HR-området, både i privat och offentlig sektor.

Hon leder själv och undervisar i ledarskap, teamutveckling och kommunikation. Rebecka föredrar att leda upplevelsebaserat lärande där det skapas mycket utrymme för utbyte av erfarenheter. Sedan 2009 praktiserar hon Mindfulness och meditation dagligen.

Målgrupp:
För ledare på alla nivåer som vill utveckla sig själv, sitt team och sin organisation med utgångspunkt i ökad självkännedom – och som behöver tid för reflektion och nya verktyg.

Datum och plats 2024:
6 maj 1 tim online, 16 maj kl 11.00 – 17 maj kl 13.00 på Sankt Jörgen Park, Göteborg, samt i augusti 2024 1 tim online (datum bestäms under programmet på Sankt Jörgen Park).

INNEHÅLL

Programmet är utformat för att i psykologisk trygghet aktivt engagera deltagarna. Teoretiska perspektiv varvas med praktiska övningar i Mindfulness och konstellationer samt delande av erfarenheter. Vi ses vid tre tillfällen.

Programmet tar bland annat upp:

• Hur du hittar en balans mellan styrning av
organisationens dagliga verksamhet och ett mer
strategiskt, reflekterande ledarskap

• Hur du utvecklar ditt mod och medvetet kan använda det i din yrkesroll

• Hur du kan skapa gemensamt utrymme för
reflektion, personlig och professionell utveckling
i er organisationskultur

*Med reservation för ändringar i programinnehåll

Boka plats

  • Kurstillfälle

  • Deltagare *

  • Faktureringsadress *

  • Allmänna villkor *

Allmänna villkor för anmälan till öppet program

En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till det öppna programmet. Bekräftelsen innehåller all praktisk information. Vi skickar faktura på programavgiften 14 dagar innan programstart. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt program, vilket i sådana fall meddelas snarast via mail.

Avbokning

Avbokning måste ske skriftligt och kan göras utan kostnad upp till 28 dagar innan programstart. Återbud inom 14-27 dagar innan programstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.