Lyssnande och långsiktigt ledarskap betonades i webbinarium med professor Gideon Kunda

19 april 2021

Gideon Kunda, professor vid Tel Aviv University, är sedan länge en av de mest uppskattade föreläsarna på Executive MBA-programmet. Därför var det också många alumner som nyttjade möjligheten att få höra honom när tillfälle nyligen bjöds i ett webinar med rubriken “Culture change and the corona crisis: lessons so far and future challenges”.

I sin föreläsning pekade professor Kunda på effekterna av hemarbete. Initialt upplevs det ofta positivt och produktivt. Men över tid utvecklas nackdelar, till exempel att medarbetarna tappar känslan av gemenskap och riskerar att förlora tilliten till sin organisation.

Professsor Kunda betonade vikten av ett långsiktigt ledarskap även i kristid, att bygga förtroende internt, att vara empatisk i sin kommunikation, att skapa tid för reflektion och lärande och att lyssna på medarbetarna: Vad tänker de om situationen vi är i just nu?

Kortsiktiga lösningar är ofta lockande i kristid. Men det gäller, enligt professor Kunda, att vara medveten om vilken påverkan kortsiktiga lösningar kan ha på organisationens kultur och medarbetarnas engagemang över tid.

Han påpekade också att högsta ledningen i stora organisationer egentligen alltid styr på distans. Alltså kan man i de företagen fråga sig vad man redan vet om att leda så. Det är dessutom viktigt att fråga medarbetare som blir ledda på distans om vad de har för utmaningar i den här situationen; vad behöver de? Samtidigt måste de som ska leda på distans få utbildning och verktyg för att kunna göra det.

Som svar på frågan om vilka goda exempel på ledning han har noterat under krisen, lyfte Gideon Kunda fram de organisationer som verkligen har ansträngt sig för att inte säga upp någon. Det, menade han, utgör ett av de allra viktigaste budskapen till den egna organisationen.

Webinariet arrangerades i samarbete med Handelshögskolans Partnerprogram. Vi gläds åt det stora antalet deltagare liksom de mycket positiva kommentarerna och enkätsvaren och ser fram emot att snart bjuda in våra alumner till nya tillfällen till lärande, reflektion och diskussion.

 

Gideon Kunda

 

Mer om Gothenburg Executive MBA

Mer om GU Executive Education

 

För ytterligare information om Gothenburg Executive MBA, kontakta:

Peter Salomonsson, Sales & Business development manager

peter.salomonsson@handels.gu.se, +46 708 62 48 60

Håkan Ericson, VD

hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35