Göteborgs universitet erbjuder ett kvalificerat utbildningsprogram för chefer i offentlig verksamhet. Programmet består av följande kurser:

  • Ledning och strategiskt tänkande (15 hp)
  • Att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete (15 hp)
  • Verksamhetsstyrning i offentliga organisationer (7,5 hp)
  • Kommunikation som strategiskt verktyg för chefer (7,5 hp)
  • Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet (7,5 hp)
  • Innovationsledarskap (7,5 hp)
  • Beslutsfattandets psykologi (7,5 hp)
  • Magister/Masteruppsats (15 hp)

Kurserna går på deltid, och deltagarna kombinerar studier och arbete. Studierna kan leda fram till en magisterexamen (60 hp) eller en masterexamen (120 hp). Programmet har till stora delar utvecklats och prövats i samarbete med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

 

Detaljerad kursinformation

Följande kurser ges under 2018-2019:

Ledning och strategiskt tänkande 2018-2019

Att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete 2018-2019

Kommunikation som strategiskt verktyg 2018-2019

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet_2018-2019

Innovationsledarskap 2018-2019

Magister-Masteruppsats 2018-2019

 

Ladda ner anmälningsblankett:

Obs! Om du är anställd av Göteborgs Stad eller Västra Götalandsregionen,  så ska du inte använda anmälningsblanketten här. Kontakta istället HR-avdelningen på din arbetsplats för anmälan.

 

Frågor? Kontakta:

Christian Jensen på 031-786 4488
Erik Bergenholtz på 031-786 6656