Ledarskap i offentlig verksamhet, LiOV – ”Kräver mer men ger mer”

7 juni 2021

Den akademiska grunden var viktig för Malin Andersson, sedan 2019 HR-chef på Göteborgs Spårvägar, när hon valde att gå ett antal kurser inom det akademiska utbildningsprogrammet Ledarskap i Offentlig Verksamhet, LiOV, vid Göteborgs universitet

– Jag gillar att bli utmanad, att få jobba ordentligt. Vetskapen om att någon ska se och granska de uppgifter jag gör, eftersom jag ska ta akademiska poäng, är inspirerande. Det kräver mer än många andra utbildningar men ger också mycket mer.

Malin Andersson läste sina LiOV-kurser under åren 2014–2019. Då hade hon olika chefsroller i Göteborgs stad och var bland annat ansvarig för stadens ledarutveckling. Hon ser flera skäl till varför det är bra för chefer, och för deras organisationer, att vidareutbilda sig genom att genomgå LiOV-kurser.

– Utbildningen ger perspektiv på vardagen och möjlighet att analysera den med hjälp av teorier och modeller på vetenskaplig grund. Även om verkligheten alltid är mer komplicerad än modellerna så hjälper de en att hantera utmanande jobbsituationer. Man ser klarare och kan undvika att koppla på känslor eller begränsas av hemmablindhet. Det kan vara väldigt avlastande för chefer.

Samtidigt som den vetenskapliga grunden och akademiska kvaliteten var viktiga förutsättningar för Malin Andersson så framhåller hon föreläsarnas förmåga att koppla utbildningen till chefens vardag och deltagarnas dagliga jobb. Kurserna var ofta konkreta och tydligt förankrade i verkligheten.

– Jag fick kunskaper och verktyg som jag har praktisk nytta av i mitt ledarskap. Jag kan gå tillbaka till modellerna. De ger mig perspektiv och normaliserar olika jobbsituationer, vilket gör att jag hanterar dem bättre idag.

LiOV-programmet består av sex olika delkurser om 7,5 eller 15 högskolepoäng (hp), som deltagarna väljer bland. Malin Andersson läste kurserna Ledning och strategiskt tänkande (15 hp), Konflikthantering för chefer och ledare (7,5 hp) och Innovationsledarskap (7,5 hp). Kurserna ges på kvartsfart och det kan vara en utmaning att få tid i kalendern för de hela utbildningsdagarna som infaller med några veckors mellanrum, inläsning av kurslitteratur och inlämningsuppgifter. Men enligt Malin Andersson är det värt det:

– Det är väldigt lyxigt att få kliva ur vardagen och in i en utbildning som är förankrad i både vetenskap och verklighet. Likaså att få bli utmanad och få satsa på sin egen utveckling. Utbytet med de andra deltagarna är också väldigt givande, man får ett stort nätverk.

Malin Andersson

 

Mer om LiOV

Mer om GU Executive Education